Lønmodtagernes Feriemidler

Lige om lidt træder den nye ferielov i kraft. Det betyder blandt andet, at nogle af vores feriepenge bliver indefrosset i fonden “Lønmodtagernes Feriemidler”.

Vi har samlet al information om fonden til dig lige her, så du ved, hvad der sker med dine indefrosne feriepenge.

Hvad er baggrunden for Lønmodtagernes Feriemidler?

Den 1. september 2020 går vi fra den gamle til den nye ferielov. For blandt andet at sikre, at det ikke medfører alt for store økonomiske udfordringer for virksomhederne, ved at lønmodtagerne f.eks. i en periode får ret til 10 ugers ferie, skal vi igennem en overgangsordning.

Det betyder blandt andet, at vi får en periode på et år, hvor feriedagene og de tilhørende feriepenge “indefryses” i fonden Lønmodtagernes Feriemidler.

For arbejdsgiver

Har du helt styr på, hvad der sker med dine medarbejderes indefrosne feriepenge? Har du taget stilling til, om du skal indbetale feriepengene til fonden eller beholde dem i virksomheden? Læs her, hvad du skal gøre.

Hvem har pengene?

Hvis dine medarbejder har ret til ferie med løn, eller du udbetaler feriegodtgørelse direkte til dem, er det er op til dig som arbejdsgiver, om virksomheden skal beholde medarbejdernes indefrosne feriepenge, eller om I vil indbetale dem til fonden Lønmodtagernes Feriemidler. Hvis du bestemmer, at virksomheden beholder medarbejdernes feriepenge, låner I pengene af fonden. Der vil blandt andet være nogle økonomiske konsekvenser ved at beholde medarbejdernes feriepenge i virksomheden. Dem kan du læse mere om her.

Hvis du indbetaler feriepenge til FerieKonto, kan du ikke vælge at beholde feriepengene på virksomhedens konto.

Hvad skal jeg som arbejdsgiver sørge for?

Som arbejdsgiver har du ansvaret for en række ting, når vi går over til den nye ferielov. Ferie, som medarbejderne har optjent efter den gamle ferielov, i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, skal nemlig indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler. Du skal blandt andet sørge for at:

  • tage stilling til, om du vil indbetale medarbejdernes feriepenge til fonden eller låne feriepengene af fonden mod en årlig regulering af medarbejdernes optjente feriepenge.
  • eventuelt indbetale feriepengene til fonden, når de sender en opkrævning
  • årligt give besked til fonden om, at I fortsat ønsker at beholde feriepengene på egen konto, hvis det er det I vælger

Hvor og hvornår skal jeg indberette feriepenge og feriedage til Lønmodtagernes Feriemidler?

I DataLøn indberetter vi dine timelønnede medarbejderes feriepenge og feriedage til fonden løbende sammen med den almindelige lønkørsel. Feriedage og feriepenge for medarbejdere der har ret til ferie med løn, indberetter vi også automatisk til fonden - dog efter indefrysningsperioden den 1. september 2020. Du vil få besked, når der ligger en opgørelse klar, og du har selvfølgelig mulighed for at lave korrektioner.

Du kan indbetale feriepenge én gang om året. Du vil modtage en årlig opkrævning hvert år med frist den 1. september 2021. Du skal senest indbetale dine medarbejders feriepenge, når din medarbejder forlader arbejdsmarkedet og du har fået en opkrævning fra Lønmodtagernes Feriemidler. Når du får en opkrævning fra fonden, skal du oplyse, om feriepengene indbetales nu, eller om du beholder dem som et lån af Lønmodtagernes Feriemidler.

Det er endnu ikke afklaret, hvordan du som arbejdsgiver skal indbetale til Lønmodtagernes Feriemidler.

Der er en ny selvbetjeningsfunktion under udvikling, som gør det muligt for både dig som arbejdsgiver og dine medarbejdere at holde styr på indberetningerne til fonden. Når selvbetjeningsløsningen er udviklet, vil I kunne logge på via www.virk.dk.

Skal jeg indbetale for alle mine medarbejdere?

Nej, ikke nødvendigvis. Du kan nemlig selv vælge om du kun ønsker at indbetale for nogle af dine medarbejdere og vente med at indbetale for andre. Hvis du eksempelvis har 10 medarbejdere, kan du nøjes med at indbetale for 5. Dog skal du altid indbetale alle feriepenge for den enkelte medarbejder, som du har besluttet at indbetale for. Du kan altså ikke nøjes med at indbetale halvdelen af en enkelt medarbejders opsparede feriepenge, når først du vælger at indbetale dem til fonden. Du kan læse mere om indbetaling af medarbejdernes feriepenge og lån af fonden her.

Hvad med de medarbejdere, der tiltræder arbejdsmarkedet i indefrysningsperioden?

Hvis du har medarbejdere, der tiltræder eller vender tilbage til arbejdsmarkedet i indefrysningsperioden, vil de ikke have optjent fuld ferie, som de kan holde i det forkortede ferieår. I nogle tilfælde kan de i stedet holde fondsferiedage.

Fondsferiedage er fremskudt betaling af de tilgodehavende feriemidler. Det betyder, at medarbejderen får udbetalt feriepenge på forskud, som senere bliver fratrukket medarbejderens opsparing hos fonden.

Medarbejdere kan søge om fondsferiedage, hvis de:

  • har optjent ferie i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. december 2019 og
  • har optjent mindre end 8,4 feriedage i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019


Det er medarbejderne selv, der skal søge om fondsferiedage hos Lønmodtagernes Feriemidler. Når de afholder fondsferiedage, holder de samtidig ferie uden løn fra arbejdsgiveren. Det er op til medarbejderne selv, om de vil holde fondsferiedage.

Udbetalingen af fondsferiedage har ingen betydning for virksomhedens forpligtelse overfor fonden.

Hvad med de medarbejdere, der fratræder i indefrysningsperioden?

Hvis I har medarbejdere, der fratræder i indefrysningsperioden, skal du som sædvanlig være opmærksom på at få indberettet medarbejderens ferie korrekt til FerieKonto.

Hvis det er en funktionær, der fratræder, og han eller hun får løn under ferie, skal I indberette til Feriekonto som I plejer. Så ordner DataLøn automatisk alt i forhold til indefrysning af feriepenge.

Hvis det er en timelønnet medarbejder, skal du indberette på samme måde. FerieKonto sørger automatisk for, at feriepengene bliver sendt videre til Lønmodtagernes Feriemidler.

For arbejdsgiver

For medarbejdere

Hvorfor skal mine feriepenge indefryses? Og hvad sker der med dem? Kan jeg selv holde regnskab med dem? Bliv klogere på den nye fond, der skal gemme på vores indefrosne feriepenge.

Hvad sker der med mine feriepenge?

Mellem den 1. september 2019 og den 31. august 2020 bliver dine feriepenge indefrosset. I denne periode kan du dog stadig:
  • holde ferie på samme måde som hidtil
  • opspare et beløb, som svarer til op til 5 ugers ferie - altså et års optjent ferie

Dine feriepenge for denne periode indefryses og “gemmes” hos den nye fond Lønmodtagernes Feriemidler, hvis din arbejdsgiver indberetter til fonden. Du får dem udbetalt, når du når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet. Det er Lønmodtagernes Feriemidler, der forrenter på baggrund af blandt andet fondens investeringsafkast og udbetaler de indefrosne feriepenge til dig - ikke din arbejdsgiver.

Dog har din arbejdsgiver også mulighed for selv at beholde dine indefrosne feriepenge i virksomheden i stedet for at indbetale dem til fonden, men det har ingen betydning for dig. Du får nemlig stadig udbetalt feriepengene - også selvom virksomheden går konkurs, fusioneres eller flytter til udlandet. Hvis virksomheden ikke kan indbetale de indberettede og indefrosne feriepenge til tiden, vil fonden under alle omstændigheder udbetale de indefrosne feriepenge til dig, når du opnår ret til dem, og herefter vil Lønmodtagernes Garantifond forfølge og dække kravet over for fonden.

Hvorfor skal feriepengene indefryses?

Dine feriepenge bliver indefrosset og overført til fonden for at undgå, at du har op til 10 ugers ferie ved overgangen til den nye ferielov. Dine indefrosne feriepenge vil blive overført til fonden, og dermed får du altså en form for “ekstra pensionsopsparing”. De opsparede feriepenge udbetales på én gang, og som hovedregel bliver de udbetalt, når du opnår ret til folkepension.
 

Hvem har ansvaret for indberetning af mine feriepenge?

Det er din arbejdsgiver, der har ansvaret for at dine opsparede feriepenge for perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 bliver indberettet til fonden. Når log ind-løsningen er færdigudviklet, kan du selv se, hvad der er indberettet.
DataLøn starter med at indberette feriepenge fra 15. oktober 2020. Fra start november 2020 skal du logge på borger.dk for at sikre dig, at der er indberettet korrekt antal feriedage og feriepenge.
 

Hvornår skal jeg betale skat af mine indefrosne feriepenge?

Hvis du har ret til ferie med løn eller det er din arbejdsgiver, der udbetaler dine feriepenge til dig, skal du betale almindelig indkomstskat, når du får udbetalt dine indefrosne feriepenge, når du får ret til folkepension.
Hvis du derimod får udbetalt feriepenge af FerieKonto, bliver du beskattet, så snart din arbejdsgiver afregner med FerieKonto. Du skal altså ikke betale indkomstskat ved udbetaling af feriepengene.

Kan jeg selv se min opsparing hos fonden?

Ja. Indtil du får udbetalt de indefrosne feriepenge, vil de blive reguleret én gang om året. Når feriepengene er indberettet til eIndkomst, kan du selv holde øje med din opsparing. Det gør du på borger.dk

Du vil hvert år få en saldoopgørelse, hvor du kan se dit tilgodehavende.

For medarbejdere

Har du flere spørgsmål om den nye ferielov?

Så kan du finde svarene på vores nye FAQ-side