Kurser i HR og personalejura

 

Arbejder du til dagligt med HR og personalejura, og/eller med et område som løn der kræver et godt kendskab til personalejura? Og ønsker du at være klædt godt på til opgaverne? Så er DataLøns kurser om HR og personalejura dér, hvor du kan blive godt rustet til at kunne svare på spørgsmål om for eksempel barsel, ansættelsesforhold og -kontrakter, sygdom, ansættelse af direktører, elever og lærlinge og meget mere. Har du for eksempel tjek på, hvordan du håndterer opsigelser? Det kan koste dyrt ikke at have styr på reglerne, og derfor er det en god idé at få solid indsigt med et kursus i personalejura.

Hvorfor et kursus i personalejura?

Når man har medarbejdere ansat, kan der opstå mange situationer eller problemstillinger, hvor det er nødvendigt at have styr på de forskellige regelsæt og love, der gælder på området. Funktionærloven, barselsreglerne, reglerne omkring sygdom og for eksempel forskelsbehandlingsloven er noget af det, der er i spil i hverdagen – og også når man laver løn.

Ansættelsesområdet er temmelig reguleret, da hovedparten af virksomhederne i Danmark har tilknyttet arbejdskraft eller har medarbejdere ansat på den ene eller anden måde, og fordi der i Danmark traditionelt har været et politisk ønske om at beskytte medarbejderne gennem en række lovfæstede rettigheder.

Det er blandt andet igennem ansættelsesretten, at forholdet mellem den enkelte medarbejder og arbejdsgiverne reguleres. Ansættelsesretten er desuden et område, der er i konstant udvikling. Derfor er det også et område, det er nødvendigt at give løbende opmærksomhed for at kunne navigere korrekt i det som virksomhed. Med et eller flere af vores kurser, der tager udgangspunkt i personalejuraen, bliver du helt skarp og up-to-date på, hvordan man håndterer de mange forskellige problemstillinger, der kan opstå i et ansættelsesforhold.

Hvad lærer man på et kursus i personalejura?

På vores kurser vil du blandt andet blive præsenteret for en række praktiske eksempler på, hvordan man professionelt arbejder med ansættelsesforhold, så reglerne overholdes. Du kan blive klædt grundigt på i forhold til for eksempel grundlæggende regler for opsigelser; hvad forskellen mellem ”ægte” direktører og andre direktører betyder ansættelsesretligt; eller hvilke særlige regler der gælder for elever og lærlinge i forhold til almindeligt ansatte. Andre vigtige områder, som du kan finde personalejuridiske kurser om, er barsel og sygdom, hvor du også får overblik over mulighederne for refusion. Udgangspunktet på alle kurserne er, at du skal komme hjem med viden til at kunne håndtere reglerne juridisk korrekt.

Når du ser et paragraftegn som piktogram på det enkelte kursus, betyder det, at det handler om juraen. Når der også er et piktogram af en mand bag en skærm, handler kurset også om det ansættelsesretlige aspekt omsat til praksis i DataLøn.

Hvornår er et kursus i personalejura relevant for dig?

Kurserne er relevante for dig, der beskæftiger dig med personaleadministration, er HR-medarbejder, bogholder, leder, økonomi- og regnskabsansat eller simpelthen står for lønnen i virksomheden.