DataLøns politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

I denne erklæring oplyser vi dig om behandling og beskyttelse af dine personlige data når du benytter vores websteder.

Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for brug af DataLøns websider, modtagelse af nyhedsbreve, tilmelding til seminarer eller kurser, telefonopkald, køb af ydelser gennem siden o.lign.

DataLøn som databehandler:

DataLøn behandler også oplysninger om vores kunders ansatte og andre oplysninger på vegne af vores kunder. Denne politik dækker ikke DataLøns behandling af personoplysninger, på vegne af vores kunder. Behandling af personlige oplysninger sker i overensstemmelse med den indgåede Aftale og den dertil knyttede Databehandleraftale mellem DataLøn og DataLøns kunder.

Hvordan indsamler og benytter DataLøn personlige oplysninger.

De personoplysninger, som DataLøn indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, dit telefonnummer, din virksomhedsadresse og tilsvarende kontaktoplysninger. Der ud over registreres login-oplysninger, når login benyttes til at få adgang til DataLøns produkter.

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbreve, tilmelder dig seminarer eller kurser, benytter vi din e-mailadresse til at sende dig nyhedsbreve og nødvendige oplysninger.  Dit samtykke til at modtage nyhedsbreve kan til enhver tid trækkes tilbage ved at klikke på linket til afmelding, som er i alle nyhedsbreve. Login-oplysninger benyttes til statistik og af sikkerhedsmæssige hensyn.

Hjemmesiden indeholder funktionalitet til at indsamle statistiske data om brug af hjemmesiden. Disse oplysninger benyttes til at forbedre brugeroplevelsen.

Derudover benyttes cookies. Nogle cookies indsamler ip-adresser. Oversigt over cookies findes på denne side.

Brug af underleverandører

I det omfang DataLøn benytter underleverandører, der har adgang til personoplysninger, f.eks. til at hoste eller vedligeholde hjemmesiden, har DataLøn indgået en databehandleraftale med sådanne underleverandører, der sikrer at personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med reglerne i Persondataloven og DataLøns instrukser.

Hvordan beskytter vi dine oplysninger

DataLøn har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personlige oplysninger mod at gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang til dem. Vi opbevarer personlige oplysninger på servere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Dine rettigheder

Du har ret til at få oplyst hvilke personoplysninger, DataLøn behandler om dig.

Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve oplysningerne berigtiget eller slettet.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også altid tilbagekalde et samtykke til behandling.

Du har mulighed for at klage over behandlingerne af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet.

Dataansvarlig og Kontaktoplysninger

Visma DataLøn A/S

Lautrupbjerg 6

2750 Ballerup

Henvendelse vedr. DataLøns behandling af personlige oplysninger kan ske til:

persondata@bluegarden.com