Accounting.dk laver nemmere og hurtigere lønadministration som Lønpartner

Fordelen ved at være Lønpartner hos DataLøn kan både måles i sparet administrationstid og muligheden for øget indtjening.

Men der ligger også et fremtidigt potentiale i at kunne sælge nye typer af ydelser til nye typer af kunder. Det fortæller partneren i bogførings- og regnskabsfirmaet Accounting.dk.

Accounting.dk har lavet økonomistyring for mindre virksomheder i Danmark siden 2007. Det har de gjort godt. Men ligesom alle andre virksomheder blev de også ramt af finanskrisen. Det betød, at de hurtigt måtte ”skære ind til benet”, som partner i Accounting.dk, Lise Krebs, formulerer det. ”Finanskrisen accelererede behovet for at finde frem til systemer, som gjorde vores og vores kunders hverdag nemmere. Det gjaldt også inden for løn. Ét af de systemer, vi fandt frem til i den proces, var DataLøn,” indleder hun.

Ét samlet overblik

Som Lise Krebs forklarer, foretrækker hun at udføre lønbogholder opgaver i DataLøn af flere forskellige årsager. ”For det første giver DataLøn mig ét samlet overblik over alle de medarbejdere i en virksomhed, jeg skal lave løn for i en given måned. Jeg skal ikke via flere skærmbilleder aktivere eller deaktivere hver medarbejder én for én som i andre systemer. De bliver alle listet op på samme oversigtsbillede, hvorfra jeg så kan afkrydse dem, der skal have løn. Det sparer mig for en masse tid, og så giver det mig en sikkerhed for, at jeg får givet de rigtige medarbejdere løn.”

”For det andet kan jeg løbende lave løn. I andre lønsystemer er der ikke mulighed for at rette undervejs, når først man har godkendt lønnen, og den er bogført i systemet. Så mange af mine kolleger trækker den lige til det sidste for at få alle indtastninger med. Det bliver lidt stressende. Løn er så vigtigt for vores kunder. Det må bare ikke kikse. Derfor er det rart at kunne taste eksempelvis ferie eller kørsel ind med det samme, så man ikke glemmer det. Det er en mere fleksibel måde at lave løn på, og det understøtter DataLøn,” siger Lise Krebs.

Alle kunder i samme skærmbillede

Udover den generelle tilfredshed med DataLøn sammenlignet med konkurrerende løsninger, har Lise Krebs også oplevet en række konkrete fordele, siden Accounting.dk blev en del af Lønpartnerkonceptet i 2013. ”Eksempelvis kan vi som Lønpartner logge ind med ét login og kalde vores DataLøn-kunder frem fra ét skærmbillede. Det gør det meget nemmere for mig at lave løn for mine kunder,” siger Lise Krebs.

”Vi har også flere gange ringet til DataLøns VIP hotline med personalespørgsmål. Tidligere ville vi have ringet til vores advokat, og så tikker taxameteret jo. Derudover bruger vi PersonaleGuide som et opslagsværk og har også printet både ansættelseskontrakter og materiale om medarbejderudviklingssamtaler ud derfra.”

Understøtter vækst

Som Lønpartner kan man tilbyde sine kunder konsulentprægede ydelser, der rækker ud over traditionel lønadministration. Det har Lise Krebs endnu ikke gjort, men hun kan godt se, at der er potentiale i konceptet. Og så hæfter hun sig også ved, at der er et økonomisk incitament forbundet med at flytte kunderne over på DataLøn.

"På den måde understøtter Lønpartnerkonceptet meget godt vores vækstambitioner." Fortæller Lise Krebs. ”I dag betaler vi et månedligt serviceabonnement til DataLøn for at være Lønpartner. Udgiften deler vi ud på vores kunder i en rimelig afregningsmodel. Det vil sige, at så snart jeg har betalt serviceabonnementet til DataLøn, er et eventuelt overskud fortjeneste til mig. Det kan jeg da godt se en lille forretning i på sigt. Alt i alt er vi meget tilfredse med samarbejdet med DataLøn.”

Derudover siger Lise Krebs, at Accounting.dk også forventer at kunne håndtere løn for større virksomheder, end de normalt har henvendt sig til, fordi funktionaliteten i DataLøn til Lønpartnere gør det nemmere at administrere løn for mange ansatte.

 

Om Accounting.dk

Accounting.dk er et bogførings- og regnskabsfirma med ca. 10 medarbejdere. Medarbejderne består af uddannede bogholdere, merkonomer og revisorer, og Accounting.dk beskæftiger sig med alle opgaver inden for økonomistyring.

Accounting.dk’s fordel som Lønpartner

  • Et komplet lønsystem
  • Personalejuridisk support og rådgivning
  • VIP hotline kun for Lønpartnere
  • Samlet overblik over alle kunder i ét skærmbillede (ét login)