Lønpartnerkonceptet knytter kunderne tættere til Revision & Data

Som lønpartner kan Revision & Data ikke bare give kunderne en skarp pris på lønadministration i DataLøn.

De kan også opdyrke et helt nyt forretningsområde, som både har potentialet til at øge omsætningen og styrke kundeloyaliteten.

Revision & Data har håndteret lønopgaver for sine kunder siden 1988. Gennem alle årene er det foregået med ejer og direktør, Steen Bo Petersen, ved roret. Og gennem næsten alle årene er lønhåndteringen primært foregået i lønsystemet DataLøn.

“I begyndelsen er det jo lidt af en tilfældighed, hvilket system man anvender,” indleder Steen Bo Petersen. “Men efterhånden har jeg fundet ud af, at DataLøn er det lønsystem, der bedst understøtter os i de processer, vi gerne vil tilbyde vores kunder. Der findes selvfølgelig også andre lønløsninger på markedet, men det er mit indtryk, at de er mere begrænsede i funktionaliteten end DataLøn, og derfor holder vi fast.”

Automatiske arbejdsgange

Steen Bo Petersen lægger blandt andet vægt på, at man som revisor ofte skal tage hensyn til forskellige medarbejderes forskellige overenskomster i lønadministrationen. Det kan være i forhold til ordninger inden for pension, ferie, bank og forsikring. Den type af information kan man lægge ind i DataLøn, og så indberetter systemet automatisk den korrekte løn til hver enkelt medarbejder.

"Med enkle koder kan man lægge oplysninger ind i DataLøn, og så bliver informationerne automatisk sendt afsted. Det samme gælder oplysninger om eksempelvis fravær og feriefridage," Steen Bo Petersen, ejer og direktør

“I nogle brancher skal man også indberette en masse statistik om en medarbejder til eksempelvis Danmarks Statistik. Med enkle koder kan man lægge de oplysninger ind i DataLøn, og så bliver informationerne automatisk sendt afsted. Det samme gælder oplysninger om eksempelvis fravær og feriefridage,” siger Steen Bo Petersen.

“Der er selvfølgelig lidt arbejde i indledningsvis at få oprettet en virksomhed og dens medarbejdere korrekt. Men når først, man har gjort det, passer administrationen næsten sig selv. Hvis man eksempelvis udarbejder løn for funktionærer, som får udbetalt det samme beløb hver måned, kan DataLøn automatisk generere samme lønseddel hver gang. Så er der jo lige pludselig ikke noget arbejde i at lave løn.”

Sparer tid i det daglige

Revision & Data blev lønpartner i DataLøn i 2013. Som Steen Bo Petersen forklarer, har det givet hans virksomhed flere strenge at spille på i forhold til serviceringen af eksisterende kunder – og på sigt erhvervelsen af nye. 

"Det sparer os tid i det daglige, fordi alle processer er ens," Steen Bo Petersen, ejer og direktør

“Én ting er, at vi nu kan tilbyde vores kunder DataLøn meget billigere, end hvis de selv skulle gå ud og købe det. En anden ting er, at vi i Revision & Data ikke skal anvende fire-fem forskellige lønsystemer i vores administration, men kan nøjes med ét. Det sparer os tid i det daglige, fordi alle processer er ens,” siger Steen Bo Petersen og forklarer, at Revision & Data derfor har arbejdet på at flytte så mange eksisterende og nye kunder over på DataLøn som muligt, siden de blev lønpartner for to år siden.

Hjælp til kontrakter med juridisk rådgivning

Steen Bo Petersen forklarer også, at Revision & Data flere gange har gjort brug af de personalejuridiske ydelser i lønpartnerkonceptet.

“Jeg kan eksempelvis huske, at vi havde en kunde, som skulle ansætte en ny medarbejder. Jeg sagde til kunden, at han skulle huske at få lavet en ordentlig ansættelseskontrakt, inden personen startede. Så spurgte kunden: Hvordan gør vi det? Tidligere ville jeg have sagt, at de skulle søge hjælp hos en advokat eller en faglig organisation, men her svarede jeg, at det kunne jeg hjælpe med. Og så fandt jeg en skabelon i DataLøns juridiske rådgivning og sendte afsted. Det blev kunden selvfølgelig meget glad for, for så behøvede han ikke at involvere en dyr advokat.”


Som Steen Bo Petersen forklarer, er der mange mindre virksomheder, som ender med at fravælge advokatbistand, fordi de ved, at hjælpen koster dem mange penge. Det betyder, at de håndterer udarbejdelsen af dokumenter selv, og derfor havner de somme tider i problemer, fordi kvaliteten af arbejdet ikke er god nok.

“I dag kan jeg hjælpe mine kunder, så de ikke havner i problemer. Jeg tør godt at stå på mål for den personalerelaterede service, vi yder til vores kunder, fordi jeg har DataLøns jurister i baghånden og ved, at deres dokumenter lever op til lovgivningen. Det betyder, at vi både kan dække deres revisor- og personalejuridiske behov,” siger Steen Bo Petersen.

Lønpartnerkoncept understøtter udvikling

Revision & Data konkurrerer ikke direkte med de største revisionshuse i markedet, og det har de heller ikke noget ønske om at gøre i fremtiden. Men med den skarpe pris på DataLøn kombineret med de personalejuridiske ydelser i lønpartnerkonceptet, er Revision & Data i dag meget mere ligestillet med de store revisionsfirmaer i markedet sammenlignet med tidligere.

“Lønpartnerkonceptet er med til at knytte vores kunder tættere til os, fordi vi kan levere flere af de ydelser, de har brug for,”
siger Steen Bo Petersen og slutter: “Der er mange revisionsfirmaer, som er lukket på grund af skærpede krav til kvalitet og kontrol. Samarbejdet med DataLøn er helt klart medvirkende til, at vi bedre kan følge med i udviklingen på markedet og levere den nødvendige kvalitet til vores kunder.”

 

Om Revision & Data

Revision & Data A/S er medlem af FSR og blev stiftet i 1988 af direktør og registreret revisor Steen Bo Petersen. I 1993 etablerede Revision & Data A/S sig i Hellerup med Steen Bo Petersen og tre medarbejdere. I dag er virksomheden vokset til otte fastans atte og fem freelancebogholdere.

Revision & Datas fordele som Lønpartner

  • Et komplet lønsystem
  • Automatisk løn
  • Automatisk indberetning af statistikoplysninger
  • Personalejuridisk support og rådgivning
  • VIP hotline kun for Lønpartnere
  • Forretningssupport og sparring