Ny ansættelsesbevislov er vedtaget

... og den får stor betydning for dig, som arbejdsgiver. Læs med her, hvad du skal være opmærksom på.

Den 11. maj vedtog Folketinget en ny lov om ansættelsesbeviser, der træder i kraft til sommer - nemlig den 1. juli 2023. Det betyder, at du som arbejdsgiver allerede fra denne dato skal leve op til nye krav. For rigtig mange arbejdsgivere betyder det, at ansættelseskontrakterne bør tjekkes igennem. Læs med her og bliv klogere på hvad den nye lov går ud på.

 

Hvad står der i ansættelsesbevisloven?

Ansættelsesbevisloven bestemmer hvilke oplysninger, du som arbejdsgiver skal give dine medarbejdere omkring vilkårene for ansættelsen, og hvornår oplysningerne skal gives. Det er også det, man kalder "arbejdsgiverens oplysningspligt” i forbindelse med ansættelsen.

Vidste du...

I store træk er en ansættelseskontrakt og et ansættelsesbevis det samme. Forskellen ligger i, at en ansættelseskontrakt kræver medarbejderens samtykke i form af en underskrift, og der kan derfor fremgå flere ansættelsesvilkår i en kontrakt end i et ansættelsesbevis, der ensidigt kan udleveres af arbejdsgiver.

Hvad kommer den nye lov til at betyde?

Den nye lov har til formål at skabe mere gennemsigtighed og forudsigelighed i ansættelsesforhold. Derfor er oplysningspligten blevet udvidet, så der fremover skal flere oplysninger med i ansættelsesbeviset, end vi hidtil har været vant til, og flere personer skal have et ansættelsesbevis end tidligere.


Hvilke medarbejdere får nu krav på et ansættelsesbevis?

Den nye lov får stor betydning for særligt én gruppe af medarbejdere - nemlig dem, der er mere eller mindre løst tilknyttet arbejdspladsen, og som ikke tidligere har haft krav på et ansættelsesbevis. Med den nye lov vil det nemlig være alle, der arbejder mere end tre timer om ugen og alle, der ikke har et garanteret antal timer, der skal have et ansættelsesbevis. 


Nye krav til ansættelsesvilkår

Som noget nyt er der fastsat nogle mindstekrav til hvilke vilkår, man kan ansætte sine medarbejdere efter, som skal overholdes. Som eksempler kan nævnes, at der sættes en begrænsning på, hvor lang en prøveperiode man kan aftale, hvornår man kan pålægge medarbejdere med uforudsigeligt arbejdsmønster at møde på arbejde, og hvor meget man som arbejdsgiver kan blande sig i, hvorvidt medarbejderne har et ekstra arbejde ved siden af. 


Ny frist for udlevering af ansættelsesbevis eller -kontrakt

Når den nye ansættelsesbevislov træder i kraft til sommer, vil det også betyde, at ansættelsesbeviset eller -kontrakten til nye medarbejdere skal udleveres tidligere. Fristen for overholdelsen af oplysningspligten er nemlig blevet ændret til syv dage - for nogle af oplysningerne. Resten kan gives inden for én måned.

 

Men skal alle så have ny kontrakt?

Det korte svar er nej. Medarbejdere, der er ansat tidligere end den 1. juli 2023, skal som udgangspunkt ikke have et nyt ansættelsesbevis eller en ny ansættelseskontrakt. Men alle der ansættes den 1. juli 2023 eller senere skal have ansættelsesbeviser-/kontrakter, der lever op til den nye lov.  

Hvis en medarbejder, der allerede er ansat, beder om et nyt ansættelsesbevis eller en ny ansættelseskontrakt, har du dog pligt til at udarbejde et nyt dokument, der lever op til de nye regler, og udlevere det inden for otte uger efter medarbejderens anmodning. 

Og så er det en god ide at tjekke de ansættelsesbeviser eller -kontrakter igennem, I allerede har. Hvis det viser sig, at de er i strid med, hvad der må stå i henhold til de nye mindstekrav for vilkår i ansættelsen, skal der alligevel laves nye ansættelsesbeviser eller -kontrakter. 

Hvordan kan vi hjælpe?

I Visma DataLøn og ProLøns juridiske afdeling sidder vi naturligvis klar til at hjælpe jer bedst muligt, så jeres ansættelseskontrakter til både eksisterende og nye medarbejdere lever op til de nye regler. 

Vi tilbyder 3 forskellige kursus i forbindelse med, at vi får en ny ansættelsesbevislov

1 times godmorgenmøde

Kom med på Godmorgenmøde om den nye ansættelsesbevislov.

Her gennemgår vi de nye regler i grove træk, så du har et overblik over, hvad den nye lov kommer til at betyde for dig. Mødet foregår online, tager 1 time og koster 549 kr. 

Tilmeld dig her

Halvdags onlinekursus

Hvis du gerne vil gå mere i dybden og selv lære, hvordan du i fremtiden kan overholde den nye lovgivning, kan du tilmelde dig vores halvdags onlinekursus “Fra skabelon til færdig ansættelseskontrakt”. Kurset koster 2.499 kr.

Tilmeld dig her

Fysisk heldagskursus

Hvis du gerne med på et heldags fysisk kursus, hvor der er mulighed for individuel sparring, og hvor vi går dybden med den nye ansættelsesbevislov, kan du tilmelde dig kurset “Fra skabelon til færdig ansættelseskontrakt”. Kurset koster 4.995 kr. 

Tilmeld dig her


Psst! Vi står altid klar med juridisk sparring

Du kan også trygt overlade arbejdet med ansættelseskontrakterne til os. Vi gennemlæser gerne de ansættelseskontrakter I allerede har og sørger for, at de bliver opdateret, så de overholder den nye lovgivning. Derudover udarbejder vi også nye kontraktskabeloner, så du allerede fra den 1. juli 2023 kan ansætte nye medarbejdere og vide, at skabelonen er klar.

Prisen afhænger af antallet af skabeloner eller ansættelseskontrakter samt omfanget af arbejdet. Tag endelig fat i os på 72 27 90 16 eller på hr[email protected] og få et uforpligtende tilbud.   

 

 

juridiskrådgivning_400x400.png