Barsel og ferie

Medarbejdere der er på orlov i forbindelse med barsel har ret til ferie som alle andre. Ferieloven træder selvfølgelig ikke ud af kraft, bare fordi man bliver forældre.

Men hvorvidt din medarbejder optjener ret til betalt ferie under sin orlov, er imidlertid afhængig af, om du som arbejdsgiver betaler (hel eller delvis) løn til medarbejderen under orloven.

Det er også vigtigt at vide, at medarbejderen er såkaldt feriehindret, mens han eller hun holder barsels- eller forældreorlov. For en medarbejder, der får (hel eller delvis) løn under sin orlov, betyder det, at medarbejderen typisk kan (skal) overføre mere ferie end andre fra én ferieafholdelsesperiode til en anden.

DL_Familie_0502_Visma_DataLoen_850x500 copy.jpg

Optjener medarbejderen ret til betalt ferie under sin barselsorlov?

Ja, hvis du udbetaler medarbejderen hel eller delvis løn under orloven, så optjener vedkommende også ret til betalt ferie. Det gælder ligegyldigt hvilken type orlov der er tale om i forbindelse med at blive forældre: graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov eller forældreorlov.

Udbetaling af løn under barsel kan enten være aftalt individuelt, fremgå af en overenskomst, af en virksomhedspolitik eller følge af funktionærloven (det er endnu uafklaret, hvordan den nye barselslovgivning eventuelt kommer til at få indflydelse på denne). Hvis virksomheden omvendt ikke betaler løn, vil medarbejderen under sin orlov udelukkende få barselsdagpenge. Men barselsdagpenge som eneste udbetaling udløser ikke, at medarbejderen optjener ret til betalt ferie (fra arbejdsgiver) under orloven.

På barsel er man feriehindret

Når en medarbejder er på orlov i forbindelse med barsel, er vedkommende teknisk set forhindret i at holde ferie. Det betyder blandt andet, at du ikke som arbejdsgiver kan varsle ferie for vedkommende.

Giver du medarbejderen nogen form for løn under orloven, skal du også være opmærksom på, hvordan det kan påvirke medarbejderens mulighed for at overføre ferie fra én ferieafholdelsesperiode til den næste.

"Tvungen" overførsel af ferie

Forestil dig en situation, hvor en medarbejder har været feriehindret i et fuldt ferieår - altså 25 dage - på grund af barsels- og forældreorlov, hvor medarbejderen har fået udbetalt hel eller delvis løn. Her rammer I ind i begrebet "direktivbeskyttet ferie" som er 20 dage af de årlige 25 dage. Direktivbeskyttet ferie skal afholdes, og i eksemplet her, betyder det at de 20 dage skal overføres (medarbejderen har jo været feriehindret). De resterende 5 dage kan I aftale også skal overføres. Og hvis I ikke aftaler noget, skal den udbetales.

Barsel_Leo_i_haanden_400x300.jpg