Fleksibilitet til at yde generel omsorg

For medarbejdere med børn under 9 år, er der samtidig med den nye barselslov indført regler om, at disse medarbejdere har mulighed for at anmode dig som arbejdsgiver om fleksibilitet i deres arbejdsmønster i en vis periode - for at yde generel omsorg til sådan et barn. Det er arbejdsgiver, der suverænt bestemmer, om virksomheden vil imødekomme sådan en anmodning.

 

400x300_Epi_Far_med_to_boern.jpg

 

Barsel-Leo_400x300.jpg

Fleksibilitet og omsorg - hvordan?

Når et barn under 9 år har brug for ekstra omsorg i generel forstand (ikke at forveksle med omsorgsorlov), har en forælder ret til at anmode sin arbejdsgiver om et mere fleksibelt arbejdsmønster. Et mere fleksibelt arbejdsmønster kan for eksempel være en midlertidig ændring af arbejdstiden, en egentlig nedsættelse af arbejdstiden, eller måske muligheden for at arbejde mere hjemme - alt sammen med henblik på at yde omsorg for sit barn.

Som arbejdsgiver har du pligt til at overveje og besvare medarbejderens anmodning inden for et rimeligt tidsrum. Du har ret til at afslå anmodningen, men i givet fald skal du begrunde det. 

Bliver I imidlertid enige om en fleksibel arbejdsordning, har medarbejderen ret til at vende tilbage til sit oprindelige arbejdsmønster, når jeres midlertidige aftale udløber. Det er selvfølgelig vigtigt, at I får skrevet jeres aftale ned som et tillæg til ansættelseskontrakten.

Som du utvivlsomt ved, må du ikke opsige en medarbejder på grund af graviditet eller barsel. Men med denne nye regel om generel omsorg er det blevet klart, at denne beskyttelse også omfatter situationer, hvor en medarbejder har indgået en aftale om - eller blot anmodet om - fleksible arbejdsmønstre.