Få hjælp og vejledning

Her på siden har vi samlet en række af de spørgsmål, vi ofte bliver stillet om løn, lønsedler, ferie og SKAT. Du kan også finde vejledninger og guides til flere af emnerne.

Har du spørgsmål til din lønseddel, skal du kontakte din arbejdsgiver.

Vælg emne her   Ordbog og forklaringer

Sådan læser du din lønseddel

Tjek vores eksempel på en lønseddel, hvor vi også forklarer, hvad der ligger i de forskellige poster, der kan stå på din lønseddel fra DataLøn.

Hent oversigt

1. Arbejdstid

Antal arbejdstimer i lønperioden.

2. Ferieberettiget løn

Din bruttoløn. Beregnet ud fra arbejdstid/-timer i lønperioden og lønsatsen.

3. Pensionsbidrag

Din egen indbetaling til pension, som typisk er bestemt i en overenskomst. Pensionsbeløbet er typisk beregnet af din bruttoløn.

4. ATP-bidrag

Lovpligtig pension for alle over 16 år. ATP sikrer, at du får en ekstra pension ud over din folkepension.

5. Beskatning af personalegoder, fx en sundhedsforsikring

Du betaler skat af værdien af fx en sundhedsforsikring, jf. SKATs regler om personalegoder.

6. AM-bidrag

Alle lønmodtagere betaler arbejdsmarkedsbidrag. Det er en bruttoskat på 8 procent, og beløbet der er tilbage, er din A-indkomst.

7. Skattefradrag

Dit personlige skattefradrag, som trækkes fra, før din A-skat beregnes. Dit fradrag har SKAT beregnet på baggrund af din forskudsregistrering (se skat.dk).

8. A-skat

A-skat trækkes fra A-indkomsten, efter at dit skattefradrag er trukket fra.

9. Udligning

Beløb du er blevet beskattet af, men som ikke skal udbetales og derfra trækkes fra igen. 

10. Konto og dispositionsdato

Dit kontonummer og den dato, hvor pengene går ind.

11. Feriepenge

Feriepengene er beregnet af din ferieberettigede løn (punkt 2). Du kan se beregning af både AM-bidrag og A-skat, hvis dine feriepenge bliver indbetalt til Feriekonto (som eksemplet), og til sidst hvad dine nettoferiepenge udgør.

12. Samlet pension

Dit eget pensionsbidrag lagt sammen med arbejdsgivers bidrag. Det samlede beløb indbetales på din pensionsordning.

13. Ferieregnskab

Her kan du se hvor mange feriedage, du har optjent (og eventuelt overført fra et tidligere ferieår). Du ser også, hvor mange feriedage du har holdt, og hvor mange du lige nu har tilbage.

14. Samlede saldi

De samlede saldi for indeværende år, som akkumuleres for hver lønperiode. Bemærk, at de samlede feriepengesaldi opgøres for ferieåret.

Vejledning og hjælp til SmartLøn

Vi har samlet vejledninger og hjælp til brug af SmartLøn. Du finder også direkte link til at hente appen i App Store og Google Play.

Vejledning, hjælp og download

CFO_Anders_073_Visma_DataLoen_850x500 copy.jpg

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor må jeg ikke ringe og spørge DataLøn om min løn, når der står DataLøn på min lønseddel?

DataLøn er leverandør af lønløsninger til arbejdsgivere. Vi har derfor ikke ansvar for indtastning af data i systemet.

Hvorfor er der fejl i min løn?

Der kan være mange årsager til, at din løn ikke er korrekt. Derfor skal du kontakte din arbejdsgiver for at finde ud af, hvad der er galt.

Kan jeg få en kopi af min lønseddel?

Det skal du spørge din arbejdsgiver om. I DataLøn opbevarer vi nemlig ikke lønmateriale, der handler om de enkelte medarbejdere hos vores kunder. Hvis du er tilmeldt e-boks via din arbejdsgiver, kan du finde din lønseddel der.

Hvorfor er mit skattekort ikke brugt på min løn?

Tjek først, om det er dit CPR-nummer, der står på lønsedlen. Hvis ikke, så kontakt din arbejdsgiver. Det kan også skyldes andet arbejde, S.U. eller anden overførselsindkomst.

Jeg har ikke fået nogen feriepenge? Hvor er de?

På din feriepengeanvisning kan du se, om de er overført til Feriekonto eller en anden feriefond. Du kan også gå ind på borger.dk og se dine feriepenge. Hvis du ikke kan se noget her, skal du kontakte din arbejdsgiver.

Der står forkert antal feriedage på mit feriekort. Hvorfor?

Der kan være mange årsager til, at dine feriedage ikke er korrekte. Derfor skal du kontakte din arbejdsgiver for at finde ud af, hvad der er galt.