Få hjælp og vejledning

Her på siden har vi samlet en række af de spørgsmål, vi ofte bliver stillet om løn, lønsedler, ferie og SKAT. Du kan også finde vejledninger og guides til flere af emnerne.

Har du spørgsmål til din lønseddel, skal du kontakte din arbejdsgiver.

Vælg emne her   Ordliste og forklaringer

Sådan læser du din lønseddel

Vi har lavet en simpel oversigt og beskrevet de forskellige tekster, der kan stå på din lønseddel fra DataLøn.

Hent oversigt

1. Arbejdstimer

Arbejdstid (antal timer) i lønperioden.

2. Månedsløn

Angiver månedsløn, som er beregnet ud fra arbejdstid/-timer i lønperioden og lønsatsen.

3. ATP-bidrag, løn

Lovpligtig pension som sikrer, at du får en ekstra pension udover din folkepension.

4. AM-bidrag

Alle lønmodtagere betaler arbejdsmarkedsbidrag, der går til statens udgifter til arbejdsmarkedet, blandt andet aktivering, orlov og dagpenge. Satsen er 8 procent og trækkes før fradrag af A-skat.

5. A-indkomst og A-skat

A-skat trækkes fra A-indkomsten. A-indkomsten er som regel arbejdsløn, dagpenge, pensioner, SU med mere, fratrukket dit ATP-bidrag, AM-bidrag og eventuelt bidrag til pensionsordninger, som din arbejdsgiver administrerer.

6. Fradrag efter skat

Eksempelvis frokostordning, sundhedsordning, fri telefon, computer, internet, personaleforening og aconto.

7. Konto

Konto i et pengeinstitut, hvor lønnen overføres til.

8. Disp. Dato (dispositionsdato)

Datoen hvor lønnen er til rådighed på kontoen. Pengene er som udgangspunkt til rådighed om morgenen.

9. Udbetalt nettoløn

Det beløb, der er indsat på kontoen.

10. Feriepenge

Der er beregnet feriepenge (978,93 kroner), som fratrækkes AM-bidrag (78 kroner). Dette giver A-indkomst af feriepengene (900,93 kroner) Der fratrækkes A-skat (37 procent), svarende til 333 kroner.

11. Samlet for indeværende år

For eksempel arbejdstimer, AM-bidrag, ATP-bidrag, A-skat, A-indkomst, feriepenge og feriedage summeres for indeværende år. Summerne akkumuleres løbende for hver lønperiode.

Vejledning og hjælp til SmartLøn

Vi har samlet vejledninger og hjælp til brug af SmartLøn. Du finder også direkte link til at hente appen i App Store og Google Play.

Vejledning, hjælp og download

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor må jeg ikke ringe og spørge DataLøn om min løn, når der står DataLøn på min lønseddel?

DataLøn er leverandør af lønløsninger til arbejdsgivere. Vi har derfor ikke ansvar for indtastning af data i systemet.

Hvorfor er der fejl i min løn?

Der kan være mange årsager til, at din løn ikke er korrekt. Derfor skal du kontakte din arbejdsgiver for at finde ud af, hvad der er galt.

Kan jeg få en kopi af min lønseddel?

Det skal du spørge din arbejdsgiver om. I DataLøn opbevarer vi nemlig ikke lønmateriale, der handler om de enkelte medarbejdere hos vores kunder. Hvis du er tilmeldt e-boks via din arbejdsgiver, kan du finde din lønseddel der.

Hvorfor er mit skattekort ikke brugt på min løn?

Tjek først, om det er dit CPR-nummer, der står på lønsedlen. Hvis ikke, så kontakt din arbejdsgiver. Det kan også skyldes andet arbejde, S.U. eller anden overførselsindkomst.

Jeg har ikke fået nogen feriepenge? Hvor er de?

På din feriepengeanvisning kan du se, om de er overført til Feriekonto eller en anden feriefond. Du kan også gå ind på borger.dk og se dine feriepenge. Hvis du ikke kan se noget her, skal du kontakte din arbejdsgiver.

Der står forkert antal feriedage på mit feriekort. Hvorfor?

Der kan være mange årsager til, at dine feriedage ikke er korrekte. Derfor skal du kontakte din arbejdsgiver for at finde ud af, hvad der er galt.