sådan læser du din lønseddel

Sådan læser du din lønseddel

Her på siden vejleder vi dig i, hvordan du læser din lønseddel fra DataLøn. Derudover svarer vi på en række af de spørgsmål, vi ofte bliver stillet af lønmodtagere om løn, lønsedler, ferie og SKAT.

Har du spørgsmål til din specifikke lønseddel, skal du kontakte din arbejdsgiver.

Sådan læser du din lønseddel

Din lønseddel fra DataLøn har fået nyt look. Lad os guide dig igennem de forskellige poster, og hvad de betyder, via eksempler nedenfor.

Åbn printvenlige vejledninger på de forskellige typer af lønsedler her.

14 dages lønnede

Månedslønnede

Dette er et eksempel på en lønseddel fra DataLøn

1. Lønperiode og udbetaling

Dette er perioden, du får udbetalt løn for, og datoen, hvor lønnen er tilgængelig på din konto. 'Til udbetaling' refererer til det beløb, du modtager efter skat og andre fradrag er trukket fra.

2. Arbejdstid

Antal arbejdstimer i lønperioden.

3. Ferieberettiget løn

Din bruttoløn, hvilket vil sige din løn inden beregning af AM-bidrag, A-skat mv. Lønnen er beregnet ud fra arbejdstid/-timer i lønperioden og lønsatsen.

4. Pensionsbidrag

Din egen indbetaling til pension. Beløbet vil typisk være beregnet af din bruttoløn. Din arbejdsgivers pensionsbidrag ser du i pkt. 11.

5. ATP-bidrag

ATP-bidrag, også kaldet Arbejdsmarkedets Tillægspension, er en lovpligtig pensionsordning for alle lønmodtagere over 16 år. Pensionen bliver automatisk udbetalt, når du går på pension.

6. Beskatning af personalegoder

Du betaler skat af den samlede værdi af fx en sundhedsforsikring eller fri telefoni.

7. AM-bidrag

AM-bidrag, også kaldet arbejdsmarkedsbidrag, er en skat på 8 procent, som alle lønmodtagere betaler.

8. A-skat

A-skat er skatten, der betales af din primære indtægt, efter dit skattefradrag er trukket fra.

9. Skattefradrag

Dit personlige skattefradrag, som trækkes fra din indkomst, før din A-skat beregnes. Dit skattefradrag beregnes af SKAT på baggrund af din forskudsopgørelse (se skat.dk).

10. Udligning

Udligning af de personalegoder, som du er blevet beskattet af, men som ikke skal udbetales og derfor fratrækkes igen (se pkt. 6).

11. Pension

Dit eget pensionsbidrag samt din arbejdsgivers bidrag for denne lønperiode. Det samlede beløb indbetales på din pensionsordning.

12. Feriepenge

Dine nettoferiepenge i lønperioden, efter A-skat og AM-bidrag er fratrukket. Du kan se beregningen for dine feriepenge i pkt. 13.

13. Opsparinger

Er du tilmeldt en opsparing (fritvalgsopsparing, søgnehelligdagsopsparing eller storebededagstillæg), så beregnes en del af din løn til denne opsparing.

14. Ferieregnskab

Her kan du se, hvor mange feriedage du har optjent og afholdt, samt eventuelt overførte feriedage fra et tidligere ferieår.

15. Samlede opsparinger

Her kan du se et samlet overblik over dine opsparinger, år til dato. Du kan se din opsparing fra denne lønperiode i pkt. 13.

16. Samlede saldi

De samlede saldi for indeværende år. De akkumuleres for hver lønperiode.

Har du brug for yderligere forklaring af lønbegreberne?

Er du i tvivl om begreber som A-skat, bikort og feriepenge?

Slå op i vores ordbog her

Bruger du SmartLøn?

Vi har samlet vejledninger og hjælp til brug af SmartLøn. Du finder også direkte link til at hente appen i App Store og Google Play.

Vejledning, hjælp og download

Ofte stillede spørgsmål om lønsedlen