Sådan læser du din lønseddel

Her på siden vejleder vi dig i, hvordan du læser din lønseddel fra DataLøn. Derudover svarer vi på en række af de spørgsmål, vi ofte bliver stillet af lønmodtagere om løn, lønsedler, ferie og SKAT.

Har du spørgsmål til din specifikke lønseddel, skal du kontakte din arbejdsgiver.

Sådan læser du din lønseddel

Din lønseddel fra DataLøn har fået nyt look. Lad os guide dig igennem de forskellige poster, og hvad de betyder, via eksempler nedenfor.

Åbn printvenlige vejledninger på de forskellige typer af lønsedler her.

14 dages lønnede

Månedslønnede

Dette er et eksempel på en lønseddel fra DataLøn

1. Lønperiode og udbetaling

Dette er perioden, du får udbetalt løn for, og datoen, hvor lønnen er tilgængelig på din konto. 'Til udbetaling' refererer til det beløb, du modtager efter skat og andre fradrag er trukket fra.

2. Arbejdstid

Antal arbejdstimer i lønperioden.

3. Ferieberettiget løn

Din bruttoløn, hvilket vil sige din løn inden beregning af AM-bidrag, A-skat mv. Lønnen er beregnet ud fra arbejdstid/-timer i lønperioden og lønsatsen.

4. Pensionsbidrag

Din egen indbetaling til pension. Beløbet vil typisk være beregnet af din bruttoløn. Din arbejdsgivers pensionsbidrag ser du i pkt. 11.

5. ATP-bidrag

ATP-bidrag, også kaldet Arbejdsmarkedets Tillægspension, er en lovpligtig pensionsordning for alle lønmodtagere over 16 år. Pensionen bliver automatisk udbetalt, når du går på pension.

6. Beskatning af personalegoder

Du betaler skat af den samlede værdi af fx en sundhedsforsikring eller fri telefoni.

7. AM-bidrag

AM-bidrag, også kaldet arbejdsmarkedsbidrag, er en skat på 8 procent, som alle lønmodtagere betaler.

8. A-skat

A-skat er skatten, der betales af din primære indtægt, efter dit skattefradrag er trukket fra.

9. Skattefradrag

Dit personlige skattefradrag, som trækkes fra din indkomst, før din A-skat beregnes. Dit skattefradrag beregnes af SKAT på baggrund af din forskudsopgørelse (se skat.dk).

10. Udligning

Udligning af de personalegoder, som du er blevet beskattet af, men som ikke skal udbetales og derfor fratrækkes igen (se pkt. 6).

11. Pension

Dit eget pensionsbidrag samt din arbejdsgivers bidrag for denne lønperiode. Det samlede beløb indbetales på din pensionsordning.

12. Feriepenge

Dine nettoferiepenge i lønperioden, efter A-skat og AM-bidrag er fratrukket. Du kan se beregningen for dine feriepenge i pkt. 13.

13. Opsparinger

Er du tilmeldt en opsparing (fritvalgsopsparing, søgnehelligdagsopsparing eller storebededagstillæg), så beregnes en del af din løn til denne opsparing.

14. Ferieregnskab

Her kan du se, hvor mange feriedage du har optjent og afholdt, samt eventuelt overførte feriedage fra et tidligere ferieår.

15. Samlede opsparinger

Her kan du se et samlet overblik over dine opsparinger, år til dato. Du kan se din opsparing fra denne lønperiode i pkt. 13.

16. Samlede saldi

De samlede saldi for indeværende år. De akkumuleres for hver lønperiode.

Har du brug for yderligere forklaring af lønbegreberne?

Er du i tvivl om begreber som A-skat, bikort og feriepenge?

Slå op i vores ordbog her

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor kan jeg ikke ringe og spørge DataLøn om min løn, når der står DataLøn på min lønseddel?

DataLøn er leverandør af lønløsninger til arbejdsgivere, og det er din arbejdsgiver, der har ansvaret for indtastning af data i systemet.

Hvorfor er der fejl i min løn?

Der kan være mange årsager til, at din løn ikke er korrekt. Derfor skal du kontakte din arbejdsgiver for at finde ud af, hvad der er galt.

Kan jeg få en kopi af min lønseddel?

Det skal du spørge din arbejdsgiver om. I DataLøn opbevarer vi nemlig ikke lønmateriale, der handler om de enkelte medarbejdere hos vores kunder. Hvis du er tilmeldt e-boks via din arbejdsgiver, kan du finde din lønseddel der.

Hvorfor er mit skattekort ikke brugt på min løn?

Tjek først, om det er dit CPR-nummer, der står på lønsedlen. Hvis ikke, så kontakt din arbejdsgiver. Det kan også skyldes andet arbejde, S.U. eller anden overførselsindkomst.

Jeg har ikke fået nogen feriepenge? Hvor er de?

På din feriepengeanvisning kan du se, om de er overført til Feriekonto eller en anden feriefond. Du kan også gå ind på borger.dk og se dine feriepenge. Hvis du ikke kan se noget her, skal du kontakte din arbejdsgiver.

Der står forkert antal feriedage på mit feriekort. Hvorfor?

Der kan være mange årsager til, at dine feriedage ikke er korrekte. Derfor skal du kontakte din arbejdsgiver for at finde ud af, hvad der er galt.

Bruger du SmartLøn?

Vi har samlet vejledninger og hjælp til brug af SmartLøn. Du finder også direkte link til at hente appen i App Store og Google Play.

Vejledning, hjælp og download

CFO_Anders_073_Visma_DataLoen_850x500 copy.jpg