Hovedpunkter i databeskyttelsesforordningen

10 væsentlige GDPR-pointer - og krav virksomheder skal leve op til:

 • Databeskyttelsesforordningen trådte i kraft den 25. Maj 2018. Samtidig blev den tidligere danske persondatalov ophævet.
 • Virksomheder skal informere de registrerede (dvs. alle personer, der har afgivet oplysninger til jeres virksomhed – fx kunder og medarbejdere) om indsamling, behandling og opbevaring af personoplysninger.
 • Registrerede har krav på indsigt i og berigtigelse af de oplysninger, der behandles.
 • Der er skærpede krav til samtykke fra den registrerede, når der er tale om behandling af oplysninger om medarbejdere eller jobansøgere.
 • Der er øgede dokumentationskrav til at personoplysninger behandles i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen.
 • Der stilles krav om, at personoplysninger skal beskyttes ved en sikkerhedspolitik med tekniske, organisatoriske foranstaltninger fx retningslinjer og regler, der vedrører tilgang og viden om data. Foranstaltningerne skal være passende i forhold til risikoen for de registrerede ved behandlingen af personoplysninger.
 • Der er fastsat et højt bødeniveau for overtrædelse af lovgivningen eller ved konkrete sikkerhedsbrud.
 • Der er krav om Privacy by design ved udvikling af nye systemer. Det betyder, at der allerede i forberedelsesfasen skal tages stilling til, hvordan systemerne kan udvikles med bedst mulig privatlivsbeskyttelse.
 • Hvis behandlingen af personoplysninger indebærer en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, skal der foretages en konsekvensanalyse.
 • Alle offentlige myndigheder skal udpege en databeskyttelsesansvarlig (DPO). I private virksomheder skal der kun udpeges en DPO hvis:
 1. Virksomheden har behandling af personoplysninger i et stort omfang som kerneaktivitet
 2. Behandlingen af personoplysninger består i regelmæssig og systematisk overvågning af personer
 3. Behandlingen vedrører følsomme oplysninger – herunder oplysninger om helbred, fagforeningsforhold, strafbare forhold eller andre følsomme oplysninger.

Læs mere om databeskyttelsesforordningen

GDPR-overblik

Tag med op i helikopteren, og styr selv hvilke facetter af GDPR for løn- og personalefolk, du vil dykke ned i.

Alt om GDPR for lønfolk

GDPR's byggesten

Beskyttelsen af den enkeltes data er kernen i GDPR, som er bygget op om en række centrale principper. Du bør blive fortrolig med dem.

Grundlæggende GDPR-principper

Flere GDPR-skridt

Du kan blive up to date ved at tage på webinar med vores jurister, der er eksperter i GDPR for løn- og personalefolk.

Tag på webinar