Er du opmærksom på 48-timers reglen?

En vigtig regel, du skal være opmærksom på, er 48-timers reglen, som står i Arbejdstidsdirektivet. Den slår nemlig fast, at en medarbejders ugentlige arbejdstid ikke må overstige 48 timer i gennemsnit over 4 måneder.

Som arbejdsgiver er det dit ansvar, at reglen overholdes. Det gælder, uanset om medarbejderen selv ønsker at arbejde meget eller selv planlægger sin arbejdstid.

Få adgang til vores juridiske hotline

 

Beregner du arbejdstid?

Hvis du er usikker på, om I overholder 48-timers reglen, kan det være en god idé at beregne medarbejderens gennemsnitlige arbejdstid pr. 7-dages periode i løbet af 4 måneder.

Det er lovligt, at medarbejderen arbejder mere end 48 timer i nogle uger, så længe at arbejdstiden er kortere i andre uger. Hvis medarbejderen har holdt ferie eller været syg, skal det ikke indgå i beregningen. De 48 timer er i øvrigt inklusiv overarbejde.

 

Tæller rådighedsvagt med som arbejdstid?

Hvis din medarbejder har rådighedsvagter, som finder sted i medarbejderens eget hjem, er udgangspunktet, at rådighedsvagten betragtes som hvileperiode og altså ikke som arbejdstid.

Der kan dog være tilfælde, hvor en rådighedsvagt i medarbejderens eget hjem alligevel skal betragtes som arbejdstid. Vurderingen afhænger af, hvordan rådighedsvagten foregår. Hvis medarbejderen eksempelvis opholder sig hjemme, men skal kunne møde på arbejde med meget kort varsel, kan der være tale om arbejdstid. Bemærk, at det altid kræver en konkret vurdering. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Visma DataLøns jurister, for at få hjælp til vurderingen.

 

Brud på 48-timers reglen kan koste dig dyrt

Viser det sig, at din medarbejder arbejder mere end 48 timer i gennemsnit, kan du risikere at skulle betale en godtgørelse til medarbejderen. Det er nemlig dit ansvar som arbejdsgiver, at reglen overholdes.

Det er ligegyldigt, om medarbejderen selv har valgt at arbejde mere, end hvad reglen tillader. Det er heller ikke muligt at lave en aftale med medarbejderen om mere arbejde end de 48 timer - ansvaret er udelukkende dit. Har din medarbejder for meget overarbejde, kan det derfor være en god idé at sørge for, at medarbejderen får afspadseret, så arbejdstiden ikke overstiger de 48 timer.

 

Har du spørgsmål til reglerne, kan du som kunde hos LønAdministration tilkøbe jurdisk hotline. Så kan du ringe og få hjælp af vores jurister til en fast lav pris hver måned.

Læs mere om juridisk hotline