Har du styr på reglerne om elever og lærlinge?

Flere virksomheder ved ikke, at ansættelse af en elev eller lærling kan blive en dyr fornøjelse, hvis man som arbejdsgiver ikke har styr på reglerne. I flere sager fra fagforeningerne har arbejdsgivere glemt frister eller regler eller udbetalt forkert løn, og det har betydet, at eleven eller lærlinge har krav på en efterbetaling fra arbejdsgiveren - i nogle tilfælde helt op til 100.000 kr.

Har du elever eller lærlinge i din virksomhed, eller overvejer du at få det, så læs med her. 


Hvad gælder for elev eller lærlinge? 

En elev eller lærling har indgået en uddannelsesaftale i forbindelse med en erhvervsuddannelse, og er dermed omfattet af reglerne i erhvervsuddannelsesloven.  Det betyder blandt andet, at du som arbejdsgiver ikke frit kan forhandle lønvilkår med din elev eller lærling, da de allerede er fastlagt - enten via en uddannelsesoverenskomst eller en brancheoverenskomst. Selvom I ikke har en overenskomst, skal I alligevel følge lønvilkårene i en af disse overenskomster. 

Ønsker du og eleven/lærlingen at forhandle løn, skal den aftalte løn være højere end minimallønnen i overenskomsten. Du skal altså overholde lønvilkårene i overenskomsten som minimum - også selvom eleven eller lærlingen frivilligt går med til en lavere løn.

Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på flere forhold - både før ansættelsen og under ansættelsen:

 • Din virksomhed skal godkendes som praktiksted af uddannelsesstedet. Du kan læse mere her
 • Virksomheden skal indgå en uddannelsesaftale med eleven/lærlingen, og du skal derfor bruge en særlig blanket, som du kan finde på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.
 • Virksomheden skal give eleven/lærlingen overenskomstmæssige lønvilkår.
 • Elever og lærlinge er omfattet af ferielovens særlige regler om tildeling af ferie
 • En uddannelsesaftale kan som udgangspunkt ikke opsiges af hverken dig som arbejdsgiver eller af eleven/lærlingen efter de første tre måneder, som betragtes som prøvetid.  Dog kan aftalen ophæves i særlige tilfælde -  eksempelvis hvis aftalen groft misligholdt. Aftalen kan også ophæves efter prøvetiden, hvis I bliver enige om det.

 

Få overblikket: Her er fordele og ulemper ved elever og lærlinge

Fordele:

 • Billigere arbejdskraft sammenlignet med færdiguddannede medarbejdere.
 • Virksomheden kan få praktikbonus ved ansættelse af elever og lærlinge.
 • Elevuddannelsen kan sikre jeres virksomhed med kvalificeret og specialiseret arbejdskraft, når eleven eller lærlingen afslutter sin uddannelse.
 • Du har mulighed for at vurdere, om der er et match mellem eleven/lærlingen og virksomhedens ansatte 

Ulemper:

 • Virksomheden er forpligtet til at følge overenskomstens regler i forhold til  lønvilkår til eleven eller lærlingen. Det betyder, at selvom I ikke selv er omfattet af en kollektiv overenskomst, er I forpligtet til at følge lønvilkårene.
 • Forkert håndtering og udbetaling af løn kan betyde krav om efterbetaling til eleven eller lærlingen - præcis ligesom de øvrige ansatte.
 • Efter prøveperioden på 3 måneder er uddannelsesaftalen som udgangspunkt uopsigelig - dog er der særlige undtagelser. Få hjælp til at holde styr på reglerne og praktikken for elever og lærlinge.

 

Vil du blive klogere på reglerne om elever og lærlinge, eller har du bare lyst til at lære mere, kan du tilmelde dig vores kursus her 


Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til vores jurister uanset om du er kunde eller ej. Vi guider dig igennem reglerne til konkurrencedygtige priser.
Har du et ekspert-abonnement eller har du tilkøbt juridisk hotline, kan du ringe kvit og frit så meget du har lyst til. Vi er klar til at hjælpe dig alle hverdage fra kl. 9.00 til kl. 15.00 på 72 27 90 16.