Har dine medarbejdere ikke afholdt sin 5. ferieuge?

Har dine medarbejdere ikke nået at afholde 25 dages ferie inden ferieårets afslutning, så har du mulighed for at indgå aftale med medarbejderen om, at de kan overføre restferie til det næste ferieår.
 

Opfylder I betingelserne for overførslen af den 5. ferieuge?

I kan kun indgå en aftale om overførsel af den 5. ferieuge, hvis medarbejderen har optjent mere end 20 dages betalt ferie, da der kun kan overføres det antal feriedage, medarbejderen har optjent ud over 20 dage. Desuden skal aftalen mellem dig som arbejdsgiver og din medarbejder være indgået senest 30. september efter ferieårets udløb.

Hvilke krav er der til sådan en aftale?

For at du og din medarbejder kan lave en aftale om at overføre den 5. ferieuge, er det et krav, at medarbejderen er ansat hos dig, når aftalen indgås. Der skal altså være en skriftlig aftale mellem dig og din medarbejder. Hvis din virksomhed er omfattet af en overenskomst, kan der dog gælde andre regler, som du skal være opmærksom på.

Hvad med udbetaling af feriepenge for den 5. ferieuge?

Hvis din medarbejder ikke når at afholde den 5. ferieuge og ferien heller ikke overføres til det næste ferieår, er det muligt at lave en aftale med din medarbejder om udbetaling af feriepengene. Her skal din medarbejder logge ind på borger.dk og udfylde en blanket. Hvis din medarbejder får ferie med løn, skal blanketten sendes til dig som arbejdsgiver senest den 30. september 2019. Hvis din medarbejder får ferie med feriegodtgørelse, skal blanketten sendes til Feriekonto senest den 30. september 2019.

... og så er der de særlige regler

Hvis din medarbejder får ferie med løn og eventuelt ferietillæg, og værdien af den 5. ferieuge udgør kr. 2.250 eller mindre, kan du udbetale beløbet til din medarbejder. Hvis din medarbejder får feriegodtgørelse og værdien er på kr. 2.250 eller mindre samtidig med den vedrører den 5. ferieuge, så udbetaler Feriekonto automatisk beløbet til din medarbejder.

Kan der overføres eller udbetales ferie efter de nye ferieregler?

Ja, en medarbejder vil stadig kunne få udbetalt den 5. ferieuge eller indgå en aftale med dig om, at den 5. ferieuge overføres til den næste ferieafholdelsesperiode. Første gang du kan udbetale eller indgå aftale om overførsel af den 5. ferieuge, er i efteråret 2021. Vi vil klæde dig på i god tid, så du er klar til de nye regler.

Se, om du har optjent nok ferie

Ferie-paa-forskud.jpg

Beregn ferie på forskud

 

Tag på kursus i ny ferielov

Man kommer langt med artikler, guides og video - men intet slår et kursus med vores dygtige jurister og løneksperter.
Vi har forskellige kurser i den nye ferielov, alt efter om du har brug for en grundig gennemgang af ændringerne, vil have styr på regler og datoer i indefrysningsperioden eller vil have ro i maven på den praktiske opsætning i DataLøn.

Se kurserne her