Ferielov i Danmark

Laver du løn for andre, ved du, at når vi rammer feriesæsonen, kommer der masser af spørgsmål om ferie.

 

Jeres eller dine medarbejdere vil gerne vide, hvor mange feriedage, de har sparet op, hvornår de får feriepenge og ferietillæg udbetalt. Og du skal huske ting som hvordan du udregner ferie for de deltidsansatte, hvordan det lige er med at overføre den 5. ferieuge og hvilke medarbejdere, der har ret til ferie med løn og hvem, der har ret til feriegodtgørelse.

Ferie med løn, ferietillæg og feriegodtgørelse

Der gælder særlige regler for, hvornår man har ret til løn under ferie og feriegodtgørelse.
En medarbejder skal opfylde disse tre kriterier for at optjene løn under ferie:

  1. Medarbejderen skal modtage sin sædvanlige, fulde løn under egen sygdom, og der må ikke være tidsbegrænsning på forløbet
  2. Medarbejderen skal modtage sin sædvanlige, fulde løn på arbejdsfrie søgnehelligdage
  3. Medarbejderen skal have mindst én måneds opsigelsesvarsel fra arbejdsgiverens side

Opfylder medarbejderen disse tre kriterier, har medarbejderen ret til ferie med løn inkl. et ferietillæg på 1 procent af lønnen i ferieoptjeningsåret.

Hvis kriterierne ikke er opfyldt, er medarbejderen ikke berettiget til løn under ferie og skal derfor i stedet optjene ret til ferie med feriegodtgørelse på 12,5 procent.

Hvis en medarbejder endnu ikke har optjent retten til betalt ferie i jeres virksomhed, har medarbejderen fortsat krav på at afholde fem ugers ferie, dog uden betaling fra virksomheden. I så fald kan medarbejderen have feriegodtgørelse hos FerieKonto optjent fra et tidligere ansættelsesforhold, som kan hæves i forbindelse med feriens afholdelse.

Du skal være opmærksom på, at en medarbejder forud for optjeningsårets begyndelse, kan kræve feriegodtgørelse med 12 procent af lønnen i stedet for løn under ferie og ferietillæg. Som arbejdsgiver kan du dog aldrig pålægge medarbejderen denne mulighed.

Udbetaling af ikke-afholdt ferie

Medarbejderen kan anmode om at få udbetalt værdien af den 5. ferieuge, hvis den 5. ferieuge ikke overføres til afholdelse i det næste ferieår. For at få udbetalt feriepengene skal medarbejderen i perioden fra den 1. maj til den 30. september indgå en aftale med sin arbejdsgiver. Medarbejderen skal udfylde en blanket for at få udbetalt feriepengene. Blanketten findes på www.feriepengeinfo.dk.

Medarbejderen kan også få udbetalt værdien af flere feriedage, hvis medarbejderen har været lovligt forhindret i at afholde ferie. Eksempelvis på grund af aftjent værnepligt, sygdom, barsel, adoptionsorlov, fængselsophold eller faglige arbejdskonflikter. Udbetaling af feriepenge ved lovlig forhindring gælder ikke kun den 5. ferieuge, men også de første 20 dages ferie.

Hvis en medarbejder ikke sørger for at afholde ferie i ferieåret og ikke har lavet en aftale om overførsel eller udbetaling af feriedagene, bortfalder feriedagene. Værdien af ikke-afholdte feriedage skal overføres til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Overførsel af den 5. ferieuge (restferie)

Hvis en medarbejder efter ferieårets udløb den 1. maj ikke har fået afholdt al sin ferie, kan man inden den 30. september samme år lave en aftale om at overføre den 5. ferieuge – og kun den 5. ferieuge – til næste ferieår.  

Det er kun 5 ugers ferie, der er reguleret af ferieloven. Så hvis en medarbejder eksempelvis har en 6. ferieuge (i form af feriefridage eller omsorgsdage), er den ikke reguleret af ferieloven. Hvis medarbejderen skal have overført feriedage udover den 5. ferieuge, skal det derfor ske efter særskilt aftale.

Bemærk, at overførsel af den 5. ferieuge kan være styret af en overenskomst. Hvis det er tilfældet, skal overførsel af den 5. ferieuge behandles efter reglerne i overenskomsten.

Ny ferielov

Hvad er forskellen på et optjeningsår og et ferieår, og hvad er samtidighedsferie?

Et optjeningsår følger kalenderåret og løber fra den 1. januar til den 31. december. Hvis en medarbejder har været ansat i jeres virksomhed gennem et helt optjeningsår, har vedkommende ifølge ferieloven optjent ret til 25 dages ferie.

Den ferie, medarbejderen optjener gennem optjeningsåret, har vedkommende ret til at afholde i det kommende ferieår, som løber fra den 1. maj til den 30. april.

I januar 2018 vedtog Folketinget en ny ferielov. Fra 1. september 2020 indføres der såkaldt samtidighedsferie. Det betyder, at medarbejderen kan afholde sin ferie, så snart den er optjent. Dermed kan nye på arbejdsmarkedet afholde betalt ferie det første år af deres ansættelse i modsætning til i dag, hvor der kan gå op til 16 måneder, fra medarbejderen optjener sin ferie, til den kan afholdes.

Alle medarbejdere vil med den nye ferielov have ret til det samme antal feriedage, som de har i dag. Det vil sige, at man forsat optjener 2,08 feriedage per måned, man har været ansat, og 25 feriedage på et helt år.