Du skal sikre, at din medarbejder holder ferie

EU-domstolen har fastslået, at en arbejdsgiver aktivt skal sørge for, at medarbejdere får holdt deres optjente ferie.

Som arbejdsgiver skal du derfor i god tid før ferieårets afslutning skriftligt orientere medarbejderne om, at de har ferie til gode. Og at ferien går tabt, hvis den ikke bliver holdt inden ferieårets udgang.

Personalehåndbogen er ikke godt nok

Informationen til medarbejderne skal gives klart og konkret, og det vil derfor ikke være tilstrækkeligt at give informationen i for eksempel en personalehåndbog.

Hvad med den 5. ferieuge?

Retten til at få udbetalt den 5. ferieuge berøres ikke af EU-dommen. Det samme gælder arbejdsgivers og medarbejders mulighed for at indgå aftale om, at den 5. ferieuge overføres til det efterfølgende ferieår.

Ferie skal holdes inden 1. maj

Hvis virksomheden vil planlægge medarbejderens restferie, skal virksomheden varsle ferien med en måneds varsel.

Få overblik allerede nu

Selvom det kan synes langt til den 1. maj, hvor ferieåret udløber, så er det en god idé, at I allerede nu får et overblik over, hvor mange feriedage jeres enkelte medarbejdere har til rest, og som ikke er planlagt til afholdelse.

Hvis du bruger DataLøn og har tilmeldt dine medarbejdere ferieregnskab, er det nemt for dem at følge med i, hvor mange dage, der er optjent, afholdt og til rest. Hvis du endnu ikke bruger ferieregnskab, kan du stadig nå det - se her hvordan

Har du brug for sparring

Hvis du har brug for personlig sparring i forhold til, hvordan du håndterer og sikrer, at medarbejderne får holdt deres optjente ferie, så ring til vores erfarne jurister på 72 27 90 16.