Sådan ansætter du juleassistance efter bogen

Vi skriver oktober, og trods corona er juletravlheden lige så stille ved at finde vej ind hos mange virksomheder.

Og skal du bruge ekstra hænder, skal du være opmærksom: Juleassistenter er ofte omfattet af de samme regler som andre medarbejdere.

Husk ansættelseskontrakten

Visma DataLøn anbefaler dig altid at lave et ansættelsesbevis til alle medarbejdere - også juleassistenter. Det er både din og medarbejderens dokumentation for, hvad I er blevet enige om.

Under visse omstændigheder har du imidlertid decideret pligt til at udlevere et ansættelsesbevis til din juleassistent. Nemlig når:

 • Juleassistenten arbejder hos dig i mere end én måned, og
 • hvis den gennemsnitlige arbejdstid udgør mere end 8 timer om ugen

Her skal medarbejderen have ansættelsesbeviset senest 1 måned efter ansættelsesdatoen. Men det er en god idé at få lavet ansættelsesbeviset allerede inden medarbejderen har første arbejdsdag. Så opstår der ikke tvivl om, hvad I har aftalt om for eksempel løn og arbejdstid. 

Få hjælp til ansættelseskontrakten

Visma DataLøns jurister kan altid hjælpe dig med at udarbejde ansættelseskontrakter tilpasset dine behov. Vi kan også gennemgå de kontrakter, du eventuelt allerede har. Så er du sikker på, at du har aftalerne med dine medarbejdere helt i orden. 

Du er velkommen til at kontakte Juridisk Rådgivning på tlf. 72 27 90 16.

Hvad med løn under sygdom?

Hvis dine juleassistenter opfylder en række bestemte betingelser, har de krav på løn under sygdom - også selv om de er timelønnede. 

Medarbejderne er nemlig omfattet af funktionærloven (der giver ret til løn under sygdom), når de:

 • har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindst 8 timer
 • deres arbejdsopgaver i overvejende grad består af
  • salgsarbejde
  • kontorarbejde
  • ledelse
  • teknisk eller klinisk bistand

Altså: Står juleassistenten i kassen eller hjælper til på lageret med eksempelvis bestilling af varer, ordrestyring eller lignende, vil medarbejderen som udgangspunkt være omfattet af funktionærloven og skulle have løn under sygdom.

Vær obs på, om der er overenskomst eller ej

Hvis din virksomhed er omfattet af en kollektiv overenskomst, kan juleassistenten have krav på løn under sygdom, også selvom betingelserne for at være omfattet af funktionærloven ikke er opfyldt. I givet fald bør du tjekke overenskomsten.

Hvis ikke du er omfattet af en overenskomst - og hvis betingelserne for at være omfattet af funktionærloven ikke er opfyldt, ligger landet således: Du skal betale sygedagpenge de første 30 dage af medarbejderens sygdom, hvis medarbejderen opfylder det såkaldte beskæftigelseskrav.

Beskæftigelseskravet er opfyldt, hvis medarbejderen har arbejdet hos dig mindst 74 timer inden for de seneste 8 uger. 

Husk reglerne for G-dage

En arbejdsgiver skal som hovedregel betale de 2 første ledighedsdage for en medarbejder, når ansættelsen er slut. Dagene kaldes G-dage (g for godtgørelse).

Reglerne for G-dage gælder også, når en tidsbegrænset ansættelse slutter. En juleassistent kan altså have krav på G-dage. Som udgangspunkt er det, når:

 • medarbejderen er medlem af en a-kasse og
 • har arbejdet mindst 74 timer inden for de seneste 4 uger.  

Tilfælde hvor du ikke skal betale for G-dage

Du skal ikke betale G-dage, hvis din juleassistent selv opsiger sin stilling eller selv er skyld i ansættelsens ophør, for eksempel ved bortvisning. 

G-dage er heller ikke i spil, hvis juleassistenten ikke reelt er ledig på de 2 første ledighedsdage. Man er ikke reelt ledig, hvis man for eksempel er syg, holder ferie eller har et andet arbejde.

Praktisk om betaling af G-dage

Ved betaling af G-dage skal du huske, at du hverken skal beregne feriepenge, arbejdsmarkedsbidrag eller ATP af beløbet. 

I 2020 er satsen for G-dage på 441 kr. pr. dag, hvis medarbejderen er ledig 4 timer eller derunder, og 881 kr. pr. dag, hvis medarbejderen er ledig mere end 4 timer. 

Hvis du er i tvivl om en konkret sag, er du altid velkommen til at kontakte vores juridiske hotline på telefon 72 27 90 16.