Flere omfattet af ret til længere sorgorlov

Retten til sorgorlov er udvidet fra den 1. januar 2021.

Fremover har forældre ret til sorgorlov, så længe barnet er under 18 år, når det dør. Retten til sorgorlov gælder både biologiske forældre og adoptivforældre, og orloven kan være op til 26 uger lang. 

Sådan tackler I det i praksis

I den ulykkelige situation, hvor forældre mister et barn under 18 år, skal de berørte forældre i første omgang blot orientere deres arbejdsgiver om, at de ønsker at tage orlov, samt hvor lang tid de forventer at være væk. 

I kan efterfølgende aftale at ændre orlovens længde, og I kan også lave en aftale om, at arbejdet for eksempel indledningsvist kun genoptages delvist. 

Barselsdagpenge eller løn med refusion

Mange lønmodtagere vil have ret til barselsdagpenge under deres sorgorlov. Det gælder dog ikke, hvis I aftaler, at medarbejderen får hel eller delvis løn under orloven.

Hvis I udbetaler løn under orloven, kan I til gengæld søge refusion. Det gælder selvfølgelig kun, hvis medarbejderen opfylder betingelserne i barselsloven. 

Få flere svar på vores juridiske hotline

Har du brug for at vende reglerne med en jurist, der er ekspert på det ansættelsesretlige område, kan du abonnere på vores juridiske hotline, der holder åbent alle hverdage mellem kl. 9 og 15 på tlf. 72 27 90 16. 

Juridisk hotline koster 149 kr. om måneden og giver dig ret til at ringe ad libitum. Du kan starte dit abonnement med det samme.