DataLøn lønakademi vilkår

Når du tilmelder dig til DataLøns lønakademi, får du i en periode på 6 måneder en personlig adgang til et værktøj, der giver en introduktion til det basale om løn samt en detaljeret gennemgang af selve systemet DataLøn, så du både kan lave almindelig løn og rettelser, hvis der er sket fejl. En nærmere beskrivelse af DataLøns lønakademi, er tilgængelig på www.dataløn.dk/lønakademi.

DataLøns lønakademi tilgås via link med adgangskode, som tilsendes brugeren inden for 2 hverdage fra tilmelding.
Ophører virksomhedens aftale med DataLøn, bortfalder også adgangen til DataLøns lønakademi.

Lønakademiet ejes af Visma DataLøn A/S, som er dataansvarlig for behandling af følgende personoplysninger, når du deltager i lønakademiet:

  • Dit navn, email og telefonnummer
  • Hvilken virksomhed du arbejder i (virksomhedsnavn og CVR-nr.)

Vi behandler disse oplysninger for at administrere din deltagelse i lønakademiet.

Du kan læse meget mere om Visma DataLøns behandling af personoplysninger her.

Pris
Prisen for deltagelse på lønakademiet er kr. 4.900,- ekskl. moms. Beløbet opkræves forlods i separat faktura med betalingsfrist på 8 dage.

Vilkår
Deltagelse på DataLøns lønakademi er omfattet af vilkårene for DataLøn, herunder databehandleraftalen.
Dog gælder følgende tilføjelse i forhold til parternes ansvar (punkt 10 i Vilkår for DataLøn):
DataLøns lønakademi er en generel kursuspakke og er ikke rådgivning mod vederlag, som er konkretiseret i forhold til Kunden. På den baggrund fraskriver Visma DataLøn sig ethvert ansvar for sine ydelsers nøjagtighed, validitet eller rigtighed.
Desuden anvender DataLøn en særskilt underleverandør ved levering af denne ydelser. Databehandleraftalens underbilag B suppleres ved tilmelding og brug af lønakademiet med følgende underdatabehandler:

 

Navn

CVR.nr.

Sted/land

Juridisk overdragelsesmekanisme, hvis underdatabehandleren har adgang til personoplysninger fra lande uden for EU

Bistår Databehandleren med

 
  Visma PlusPort B.V.
Gevers Deynootweg 61
2586 BJ Haag
LønAkademi
  Holland Ikke relevant Datalagring, lønakademi