Sådan håndterer I feriehindret ferie

Feriehindringer er situationer, hvor medarbejderen er, ja, forhindret i at holde ferie. Men hvornår er det - og hvad skal du stille op med den feriehindrede ferie? Der er flere scenarier. Så spænd sikkerhedsselen, og kom med en tur rundt i detaljerne.

  • Hvornår er en medarbejder feriehindret?
  • Hvornår bliver feriehindret ferie overført?
  • Hvornår kan feriehindret ferie udbetales?
  • Hvad sker der med ferien, hvis medarbejderen fratræder?

Hvornår er en medarbejder feriehindret?

Er en medarbejder for eksempel syg eller på barsel, kan vedkommende af gode grunde - og pr. definition - ikke holde ferie. Det gælder lige så længe feriehindringen varer. Det er lovbestemt, hvad der anses som feriehindringer. Hverken du eller din medarbejder kan altså selv beslutte, hvornår noget er en feriehindring eller ej.

De mest almindelige feriehindringer er:

  • medarbejderens egen sygdom
  • orlov i henhold til barselsloven
  • aftjening af værnepligt
  • afsoning af fængselsstraf
  • lovligt varslede konflikter

Hvornår bliver feriehindret ferie overført?

Hvis medarbejderen på grund af en feriehindring umuligt kan holde sin optjente ferie inden en given ferieafholdelsesperiode udløber (den 31. december), bliver op til 20 dages ferie overført til den næste ferieafholdelsesperiode. De 20 dage er den såkaldte direktivbeskyttede ferie, og derfor er der særlige regler for dem

Ophører en feriehindring derimod inden den 31. december, skal de optjente feriedage som udgangspunkt og i den udstrækning der er dage til det, holdes inden den aktuelle ferieafholdelsesperiode udløber.

Eksempel

En mangeårig medarbejder bliver syg i januar 2022 og har ikke holdt noget ferie siden ferieårets start. Først den 12. december 2022 bliver medarbejderen rask og dermed i stand til at holde ferie. Men der er kun 14 reelle dage tilbage af 2022 at holde ferie i. Så de resterende 6 dage (ud af op til 20), der er feriehindret ferie, bliver overført til den næste ferieafholdelsesperiode. 

Det er vigtigt at holde sig for øje, at de 14 dage som udgangspunkt bortfalder for medarbejderen, hvis vedkommende ikke får dem holdt. I det tilfælde skal du som arbejdsgiver afregne værdien af dagene til en feriefond.

Ferie, som medarbejderen i eksemplet har optjent ud over 20 dage, men som vedkommende jo heller ikke har fået afholdt, skal I lave en aftale om inden ferieafholdelsesperioden udløber: Skal de overføres eller udbetales? Får I ikke aftalt noget, skal du som arbejdsgiver udbetale dem senest den 31. marts 2023. 

OBS! Hvis medarbejderen optjener ferie med feriegodtgørelse, skal du som arbejdsgiver via Feriepengeinfo give besked om, hvor mange feriedage, der overføres som følge af en feriehindring. Deadline er den 31. januar efter ferieafholdelsesperioden er slut.

Hvornår kan direktivbeskyttet feriehindret ferie udbetales?

Når det gælder de 20 dages ferie, der er direktivbeskyttet, er det kun i helt særlige tilfælde at medarbejderen kan få udbetalt denne ferie, når der har været tale om feriehindring. 

For det første er det kun en mulighed, hvis feriehindringen har skyldtes enten medarbejderens egen sygdom eller orlov i henhold til barselsloven. 

Derudover skal feriehindringen vare helt frem til udgangen af den følgende ferieafholdelsesperiode. I vores eksempel ovenfor ville medarbejderen altså skulle være sygemeldt fra januar 2022 og helt frem til og med den 31. december 2023.

I det tilfælde er det op til medarbejderen at bestemme, om den feriehindrede ferie skal udbetales, eller om den skal overføres videre til den næste (altså den tredje) ferieafholdelsesperiode. 

Hvad sker der med ferien, hvis medarbejderen fratræder?

Hvis en medarbejder fratræder, før den overførte ferie er afholdt (hvad enten det er feriehindret ferie eller øvrig overført ferie), skal denne ferie udbetales direkte til medarbejderen i forbindelse med, at vedkommende fratræder. 

I øvrigt skal resten af medarbejderens optjente men endnu ikke afholdte feriedage afregnes til FerieKonto eller anden feriekasse, præcis som det er tilfældet i alle andre fratrædelsessituationer. 

I den forbindelse er det vigtigt at huske reglen om, at overført ferie pr. definition afholdes før senere optjent ferie. Har medarbejderen således holdt ferie, efter at feriehindringen er ophørt, er det de feriehindrede dage, der bliver brugt først.

Ja, der er nok at holde styr på når det gælder ferie og fratrædelse i det hele taget. Hvis du vil have det fulde overblik over dét område, kan du hoppe med på vores 1,5 times webinar "Ferie og fratrædelse - regler og praktik i DataLøn"

Du er som altid også velkommen til at fange en jurist på 72 27 90 16 - alle hverdage mellem kl. 9 og 15.