G-dage - gør det rigtigt

G-dage står for "godtgørelsesdage" og er en kompensation du som arbejdsgiver skal udbetale til dine fratrådte medarbejdere - under bestemte forhold. Her gennemgår vi reglerne og betingelserne: hvornår skal du betale G-dage, og hvornår skal du ikke. Og hvornår er det smart at bruge en tro og love-erklæring?

Hvornår skal du betale G-dage

Udbetaling af G-dage kommer som udgangspunkt kun på tale i én af 3 situationer:

  • Det er arbejdsgiver der opsiger medarbejderen
  • En tidsbegrænset eller opgavebestemt ansættelse slutter naturligt
  • Arbejdsgiver pålægger medarbejderen at gå ned i tid (medarbejderen skal godtgøres for differencen)

Betingelser medarbejderen skal opfylde

Det er ikke alle medarbejdere, der har krav på at få udbetalt G-dage fra deres arbejdsgiver til trods for, at de befinder sig i én af de 3 ovenstående situationer. Der er to vigtige betingelser:

Medarbejderen skal for det første være medlem af en a-kasse på fratrædelsesdagen (vedkommende behøver dog ikke at have ret til dagpenge). 

For det andet skal medarbejderen opfylde et beskæftigelseskrav. Beskæftigelseskravet er opfyldt, hvis medarbejderen har arbejdet mindst 74 timer inden for de sidste 4 uger op til sin fratrædelsesdag. Alle timer, som der er udbetalt løn for, og som vedrører faktisk udført arbejde, skal tælles med.

4-ugers perioden kan forlænges bagud eksempelvis hvis medarbejderen har været syg eller har afholdt ferie. Derudover forlænges den bagud, hvis der har været søgnehelligdage, overenskomstmæssige fridage, en konflikt eller en fritstillingsperiode.

Hvornår skal medarbejderen ikke have udbetalt G-dage

Der er en række andre situationer, hvor medarbejderen ikke skal have udbetalt G-dage til trods for, at betingelserne om a-kassemedlemskab og beskæftigelseskrav er opfyldt. Det gælder for eksempel når:

  • medarbejderen selv siger sin stilling op
  • medarbejderen er i ny, anden fuldtidsbeskæftigelse på G-dagene
  • medarbejderen holder ferie eller får sygedagpenge på G-dagene
  • du i det væsentlige har opsagt medarbejderen på grund af vedkommendes egne forhold (kræver en konkret vurdering)

 

Sådan sikrer du dig

En tro og love-erklæring sikrer dig, at din tidligere medarbejder opfylder kriterierne for at få udbetalt G-dage. Du kan jo for eksempel ikke selv kontrollere, om din tidligere medarbejder rent faktisk er medlem af en a-kasse.

Hos Visma DataLøns jurister kan du købe en tro og love-erklæring som en skabelon, du kan bruge når en medarbejder fratræder - og er i en situation hvor G-dage er på tale. Skabelonen koster 199 kr., og samtidig får du en vejledning, der fortæller dig alt om G-dage.

Interesseret? Send en mail til hrjura@visma.com

 

 

Victoria-Bank-Visma-dataLoen-rund-300x300.png

Baby-med-sut_orange_Maja.png  

Ny barselsorlov kræver nye kontrakttillæg

Brug vores skabeloner

  Barnevogn_baby_bamse_maja.png