Nye regler om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Den 1. juli 2023 får vi nye regler om ansættelsesbeviser. Som noget nyt i ansættelsesbevisloven er der også tilføjet nogle regler for, hvad man må aftale. For rigtig mange arbejdsgivere betyder det, at eksisterende ansættelseskontrakter bør tjekkes igennem.

Endnu flere skal have et ansættelsesbevis

Loven kommer til at gælde for alle medarbejdere, hvis forudbestemte eller faktiske arbejdstid udgør mere end 3 timer om ugen i en referenceperiode på 4 uger. 

Hvis en medarbejder arbejder mere end 3 timer om ugen, skal vedkommende altså have et ansættelsesbevis, også selvom man måske havde aftalt en arbejdstid på fx 2 timer om ugen. 

Har du medarbejdere, der ikke har en fast bestemt arbejdsmængde, skal de også have et ansættelsesbevis.

Vidste du...

I store træk er en ansættelseskontrakt og et ansættelsesbevis det samme. Forskellen er, at en ansættelseskontrakt er en aftale og derfor kræver medarbejderens accept fx i form af en underskrift. Der kan derfor fremgå flere ansættelsesvilkår i en kontrakt end i et ansættelsesbevis, der ensidigt kan udleveres af arbejdsgiver. 

Udvidet oplysningspligt

Med loven udvides arbejdsgiverens pligt til at oplyse om vilkår i ansættelsesforholdet. Ligesom nu, skal alle væsentlige vilkår fremgå af ansættelsesbeviset, men der er tilføjet 5 nye punkter i loven, der som minimum skal fremgå - hvis de vel og mærke er relevante i ansættelsesforholdet. Det er bl.a. vilkår for prøvetid og eventuel ret til arbejdsgiverbetalt uddannelse. Derudover er det blevet specificeret, at man skal beskrive eventuelle vilkår for betalt frihed (som ikke er ferie).

Efter de hidtidige regler skal oplysningerne gives senest én måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt. Det følger af de nye regler, at en stor del af oplysningerne skal gives allerede inden syv kalenderdage, efter at ansættelsesforholdet er påbegyndt. Vi anbefaler dog altid, at du har oplysningerne klar inden ansættelsens start, så I er enige om, hvilke vilkår der gælder. 

 

Nye krav til ansættelsesvilkår

Som noget nyt er der fastsat nogle mindstekrav til hvilke vilkår, man kan ansætte sine medarbejdere under. Som eksempler kan nævnes, at der sættes en begrænsning på, hvor lang en prøveperiode man kan aftale, hvornår man kan pålægge medarbejdere med uforudsigeligt arbejdsmønster at møde på arbejde, og hvor meget man som arbejdsgiver kan blande sig i, hvorvidt medarbejderne har et ekstra arbejde ved siden af. Mange virksomheder har regler om bibeskæftigelse, og skal nok have kigget dem igennem i denne forbindelse.

 

Men skal alle så have ny kontrakt?

Det korte svar er nej. Medarbejdere, der er ansat tidligere end den 1. juli 2023, skal som udgangspunkt ikke have et nyt ansættelsesbevis eller en ny ansættelseskontrakt. Men alle der ansættes den 1. juli 2023 eller senere skal have ansættelsesbeviser-/kontrakter, der lever op til den nye lov.  

Hvis en medarbejder, der allerede er ansat, beder om et nyt ansættelsesbevis eller en ny ansættelseskontrakt, har du dog pligt til at udarbejde et nyt dokument, der lever op til de nye regler, og udlevere det inden for otte uger efter medarbejderens anmodning. 

Og så er det en god ide at tjekke de ansættelsesbeviser eller -kontrakter igennem, I allerede har. Hvis det viser sig, at de er i strid med, hvad der må stå i henhold til de nye mindstekrav for vilkår i ansættelsen, skal der alligevel laves nye ansættelsesbeviser eller -kontrakter. 

Hvordan kan vi hjælpe?

I Visma DataLøn og ProLøns juridiske afdeling sidder vi naturligvis klar til at hjælpe jer bedst muligt, så jeres ansættelseskontrakter til både eksisterende og nye medarbejdere lever op til de nye regler. 

Vi tilbyder 3 forskellige kurser i forbindelse med, at vi får en ny ansættelsesbevislov

1 times godmorgenmøde

Kom med på Godmorgenmøde om den nye ansættelsesbevislov. Her gennemgår vi de nye regler i grove træk, så du har et overblik over, hvad den nye lov kommer til at betyde for dig. Mødet foregår online, tager 1 time og koster 549 kr.

Tilmeld dig her

Halvdags onlinekursus

Hvis du gerne vil gå mere i dybden og selv lære, hvordan du i fremtiden kan overholde den nye lovgivning, kan du tilmelde dig vores halvdags onlinekursus “Fra skabelon til færdig ansættelseskontrakt”. Kurset koster 2.499 kr.

Tilmeld dig her

Fysisk heldagskursus

Hvis du gerne med på et heldags fysisk kursus, hvor der er mulighed for individuel sparring, og hvor vi går i dybden med den nye ansættelsesbevislov, kan du tilmelde dig kurset “Fra skabelon til færdig ansættelseskontrakt”. Kurset koster 4.995 kr.

Tilmeld dig her

Psst! Vi står altid klar med juridisk sparring

Du kan også trygt overlade arbejdet med ansættelseskontrakterne til os. Vi gennemlæser gerne de ansættelseskontrakter I allerede har og sørger for, at de bliver opdateret, så de overholder den nye lovgivning.

Derudover udarbejder vi også nye kontraktskabeloner, så du allerede fra den 1. juli 2023 kan ansætte nye medarbejdere og vide, at skabelonen er klar. Prisen afhænger af antallet af skabeloner eller ansættelseskontrakter samt omfanget af arbejdet.

Tag endelig fat i os på 72 27 90 16 eller på [email protected] og få et uforpligtende tilbud.    

* Pr. 1. juli 2023 stiger prisen på PersonaleGuide. Du kan se de nye priser på dataløn.dk/priser2023. Vi opdaterer også vores vilkår for PersonaleGuide. Du kan se vilkårene her >>

 

 

juridiskrådgivning_400x400.png