Sorgorlov

Flere omfattet af ret til længere sorgorlov

Retten til sorgorlov er udvidet fra den 1. januar 2021.

Fremover har forældre ret til sorgorlov, så længe barnet er under 18 år, når det dør. Retten til sorgorlov gælder både biologiske forældre og adoptivforældre, og orloven kan være op til 26 uger lang. 

Sådan tackler I det i praksis

I den ulykkelige situation, hvor forældre mister et barn under 18 år, skal de berørte forældre i første omgang blot orientere deres arbejdsgiver om, at de ønsker at tage orlov, samt hvor lang tid de forventer at være væk. 

I kan efterfølgende aftale at ændre orlovens længde, og I kan også lave en aftale om, at arbejdet for eksempel indledningsvist kun genoptages delvist. 

Barselsdagpenge eller løn med refusion

Mange lønmodtagere vil have ret til barselsdagpenge under deres sorgorlov. Det gælder dog ikke, hvis I aftaler, at medarbejderen får hel eller delvis løn under orloven.

Hvis I udbetaler løn under orloven, kan I til gengæld søge refusion. Det gælder selvfølgelig kun, hvis medarbejderen opfylder betingelserne i barselsloven.

Lær mere om barsels- og orlovsreglerne generelt

Har du brug for en grundigere gennemgang af reglerne om orlov og barsel, kan du tilmelde dig webinaret “Barsel - få styr på reglerne”. Her kommer du i godt og kompetent juridisk selskab i halvanden time og får helt styr på rettigheder, pligter og praktik.