Sådan varsler du sommerferie

Sådan varsler du sommerferie

Hvad enten I planlægger at holde kollektivt ferielukket til sommer, eller du blot ønsker at placere den enkelte medarbejders sommerferie, skal du leve op til en række regler - og blandt andet varsle med minimum 3 måneder. 

Tag med på en guidet tur gennem reglerne, der med den nye ferielov også byder på en vigtig ændring - nemlig at varslet aldrig kan fraviges generelt.


Grundlæggende: Alle har ret til 3 ugers sammenhængende sommerferie

Ferieloven er laveste fællesnævner, og den giver alle medarbejdere ret til at holde 3 ugers sammenhængende ferie i hovedferieperioden, der løber fra den 1. maj - 30. september.

 

Tag hensyn til din medarbejders ønsker

Som hovedregel skal arbejdsgiver og medarbejder blive enige om, hvornår ferien skal ligge. Kun hvis du har en saglig begrundelse i form af driftsmæssige hensyn, kan du afvise den enkelte medarbejders ferieønske og placere ferien på et andet tidspunkt. 

 


Skal du varsle sommerferie, skal det senest ske 3 måneder før

Har du dit grundlag i orden for at placere en medarbejders sommerferie, skal du informere medarbejderen tidligst muligt, og senest med ferielovens varsler. For hovedferiens (sommerferiens) vedkommende er varslet 3 måneder (restferie skal varsles med mindst 1 måned).   

 


Nyt: Du kan ikke længere fravige varslet

Den nye ferielov skærper varslingsreglerne, så du ikke længere generelt kan fravige dem. Du kan altså for eksempel ikke længere i en ansættelseskontrakt aftale kortere varsler end dem, der følger af ferieloven. Sådan en generel fravigelse vil ikke bare være ugyldig, men også ulovlig. Og det gælder vel at mærke også, selv om medarbejderen frivilligt er gået med til det. 

 


Sådan ligger landet, hvis I holder kollektivt ferielukket over sommeren

Holder jeres virksomhed kollektivt ferielukket i løbet af hovedferieperioden (sommerferielukket), skal ferien naturligvis også i denne situation varsles med 3 måneder.

Det er vigtigt, at I varsler ferien konkret. Det vil sige, at I skal angive de helt specifikke datoer eller perioder, I holder lukker. I kan altså ikke bare varsle, at I holder lukket 3 uger i juli måned. Det er ikke konkret nok.

Vi anbefaler, at I altid varsler skriftligt, selv om loven ikke kræver det. Men så er jeres dokumentation i orden. I kan varsle den enkelte, men I kan også gøre det kollektivt - for eksempel ved opslag i kantinen, i jeres personalehåndbog eller på virksomhedens intranet.

 


Husk at reservere medarbejdernes feriedage

Når det gælder kollektiv ferielukning, skal I huske at reservere medarbejdernes optjente feriedage til ferielukningen. For har I ikke fået dem reserveret, har medarbejderen måske fået brugt så mange dage inden, at der ikke er nok til den kollektive ferielukning. Og så er det jer, der står med den økonomiske abe, for ved kollektiv ferielukning skal I betale medarbejderens ferie (med mindre medarbejderen ikke har haft mulighed for at optjene ret til betalt ferie, for eksempel som nyansat).

Når I reserverer medarbejdernes feriedage til en periode med kollektiv ferielukning, kan det også betyde, at I må afslå en medarbejders ønsker til ferie i øvrigt - for at sikre at der er optjent nok ferie til samtlige dage under ferielukningen.

 

Gode råd - kort og godt:

  • Vær på forkant, og planlæg i god tid. Ikke bare for at overholde jeres varslingspligt, men så alle parter bliver mest muligt tilfredse
  • Følg (selvfølgelig) altid reglerne som beskrevet ovenfor
  • Vil I give medarbejderne mulighed for selv at placere deres sommerferie, kan I give en rimelig frist for dem til at komme med ønsker. Hvis de ikke vender tilbage, kan I placere ferien under hensyntagen til virksomhedens drift 

 

Brug for mere?

Hvis du har spørgsmål til reglerne om varsling af ferie, vilkår i ansættelseskontrakter om ferievarsler eller reglerne om kollektiv ferielukning, kan du altid kontakte vores jurister på jura@dataloen.dk eller telefon 72 27 90 16.