Lønsystem til løn og lønsedler

Praktikplads-AUB

Har jeres virksomhed de antal elever, som I skal have ansat efter den nye ordning om Praktikplads-AUB? Hvis I har erhvervsuddannede ansat, kan I være omfattet af den nye ordning.

Hvad er Praktikplads-AUB?

Den 1. januar 2018 trådte en ny ordning i kraft, som hedder Praktikplads-AUB (AUB står for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Formålet med den nye ordning er at skabe flere praktikpladser, da det danske arbejdsmarked mangler erhvervsuddannede indenfor en lang række faggrupper.

For arbejdsgivere betyder den nye ordning, at de hvert år får et mål for, hvor mange elever de skal have ansat i løbet af året. Det varierer fra arbejdsgiver til arbejdsgiver, men afhænger af, hvor mange fuldtidsansatte erhvervsuddannede, virksomheden har haft ansat året forinden. Hvert år i april måned får virksomheden en forskudsopgørelse over, hvor mange elever de skal ansætte - og man har indtil den 31. december til at opfylde målet.

Praktikplads-AUB belønner arbejdsgivere, der ansætter mange elever, mens arbejdsgivere med for få elever skal betale et ekstra bidrag.

Hvem er omfattet af Praktikplads-AUB?

Praktikplads-AUB er obligatorisk for alle arbejdsgivere, som indberettede fuldt ATP-bidrag sidste år for mere end én fuldtidsansat erhvervsuddannet medarbejder. Dette gælder også selvom man på nuværende tidspunkt ikke har en erhvervsuddannet medarbejder ansat.

Hvis I har spørgsmål til den nye ordning, er I velkommen til at tage kontakt til Personalejuridisk Rådgivning på telefon 72 27 90 16. I kan også læse mere om Praktikplads-AUB på virk.dk.