Lønsystem til løn og lønsedler

Guide til løn med provision og bonus

Især sælgere får typisk løn med provision eller bonus – det kaldes også resultatløn eller præstationsløn.

Det betyder, at lønnens størrelse afhænger af, hvad den enkelte medarbejder præsterer. For sælgeren vil det således handle om, hvor meget han eller hun får solgt.

Typisk vil det kun være en del af lønnen, der er resultat- eller præstationsløn, mens en anden del af lønnen er fast hver måned. En almindelig medarbejder kan også have en aftale om løn med bonus, hvor medarbejderen skal nå nogle bestemte mål for at få udbetalt en ekstra sum penge.

Provision og bonus – hvad er forskellen?

Både løn med provision og løn med bonus handler om, at medarbejderen ikke (kun) er lønnet i forhold til antallet af arbejdstimer, men at de (også) får en variabel løn i form af en ekstra pose penge, når han eller hun når et bestemt mål. Der er dog forskel på, hvordan medarbejderen gør sig fortjent til udbetalingen.

Provisionen bliver typisk beregnet som en vis procentdel af den enkelte medarbejders omsætning, altså hvor mange varer medarbejderen har solgt. Den kan dog også være bundet op på virksomhedens eller afdelingens samlede salg. Provisionen bliver som regel gjort op for den enkelte medarbejder hver måned eller hvert kvartal.

Bonus bliver ofte udbetalt på baggrund af en bestemt indsats. Det kan være konkrete mål, der er aftalt med den enkelte medarbejder, eller det kan være et fælles mål for hele virksomheden, der udløser bonussen. Oftest bliver en bonus udbetalt en gang om året – altså væsentlig sjældnere end provisionen.

Regler for løn med bonus

Bonusordning kan aftales individuelt med en medarbejder eller gælde for samtlige medarbejdere i virksomheden. Det bestemmer I selv. Hvis bonusordningen er en fast del af ansættelsesforholdet, skal vilkårene fremgå af ansættelseskontrakten. Det kan være som et afsnit i en ansættelseskontrakt, et tillæg til kontrakten, eller en specifik henvisning til en personalehåndbog, hvor bonusordningen fremgår.

Det skal være klart for medarbejderen, hvilke kriterier bonussen afhænger af. Det skal fremgå, hvordan medarbejderen kan opnå en bonus, samt hvordan bonussen opgøres.

Det er altid muligt at udbetale en ekstraordinær bonus til dine medarbejder, hvis det eksempelvis er gået særligt godt for virksomheden et år. Men her anbefaler vi også, at du gør det klart på skrift, at der er tale om en enkelt udbetaling, der skyldes særlige forhold.

Hvis der derimod udbetales bonus år efter år, kan det ikke længere ses som en ekstraordinær udbetaling. Bonussen vil i stedet kunne blive anset som en del af medarbejderens faste løn og skal derfor fremgå af kontrakten eller tillæg hertil.

Regler for provisionsløn

Hvis du ønsker at bruge provision i aflønningen af dine medarbejdere, er det vigtigt at have en klar aftale om, hvordan det foregår. I aftalen skal der f.eks. stå, hvordan provisionen bliver beregnet – eksempelvis om den bliver beregnet for hver enkelt solgt enhed eller som en procentsats af det samlede salg eller den samlede omsætning i en bestemt periode.

Vilkårene for medarbejderens provisionsløn skal stå i et afsnit i ansættelseskontrakten, i et tillæg til kontrakten eller som en specifik henvisning til en personalehåndbog, hvor vilkårene fremgår. Det skal være klart for medarbejderen, hvordan han eller hun opnår provisionslønnen, og hvordan den bliver opgjort.

Beregning af løn med provision til sælger

Hvis en medarbejder helt eller delvist bliver aflønnet med provision, kan arbejdsgiveren i nogle tilfælde udbetale en fast aconto provision hver måned og derefter modregne beløbet i medarbejderens endelige provision, som måske bliver beregnet over en længere periode – f.eks. hvert kvartal. Hvis medarbejderen er omfattet af Funktionærloven, kan du dog kun modregne forskud på provisionen af medarbejdernes løntilgodehavende eller indtjente provision.

Når du udbetaler provision til en medarbejder, skal du beregne skat og feriepenge af provisionen. Som udgangspunkt betragter SKAT provision som løn, og derfor skal du også behandle udbetalingen på samme måde som den øvrige løn.

Feriepenge og provision

Der er ikke klare regler for, hvornår en provisionslønnet medarbejder har krav på løn under ferie og ferietillæg samt kompensation for mistet provision og feriegodtgørelse. For at kunne vurdere, om medarbejderen har ret til det ene eller det andet, må du se på de konkrete omstændigheder, eksempelvis medarbejderens konkrete aflønningsform og mulighed for at tilrettelægge ferieafholdelsen, så han evt. kan undgå en nedgang i lønnen.

En provisionslønnet medarbejder har ret til ferie med løn, hvis han eller hun:

  • Opfylder betingelserne i ferieloven for ferie med løn
  • Kan tilrettelægge sit arbejde, så der ikke sker noget indtægtstab af betydning
  • Kan tilrettelægge sit arbejde, så arbejdsbyrden ikke bliver større på grund af ferieafholdelsen.

Hvis det ikke er muligt, skal medarbejderen have løn under ferie OG feriegodtgørelse (12,5 procent) af provisionen, der er optjent i optjeningsåret. Denne feriegodtgørelse skal ikke indbetales til FerieKonto.

En undtagelse til ovenstående er, hvis medarbejderen i høj grad eller udelukkende er provisionslønnet – da vil medarbejderen være berettiget til feriegodtgørelse.

Hvis du er kunde hos DataLøn, anbefaler vi, at du ringer til vores personalejurister på 72 27 90 16 for at få hjælp til at vurdere, hvilken feriebetaling dine medarbejdere har krav på.

Provision, bonus og skat

Både provision og bonus bliver set som løn og skal derfor også beskattes som løn. Det betyder, at der skal betales almindelig A-skat og AM-bidrag af medarbejderens løn – på lige fod med den faste del af lønnen.

Provisionsløn under sygdom

Hvis medarbejderen hører under funktionærloven, skal han eller hun have løn under sygdom. Lønnen skal have den ”sædvanlige størrelse”, altså samme niveau som medarbejderens normale løn. Det betyder, at lønnen under sygdom også skal indeholde den provision, som medarbejderen kunne forvente at tjene, hvis han eller hun ikke var blevet syg.

Når man skal beregne, hvad der skal udbetales i løn under sygdom til en provisionslønnet medarbejder, skal man huske at tage højde for, om sygdomsperioden f.eks. ligger i en høj- eller lavsæson.

Hvis sygdommen er opstået i en stille periode, hvor medarbejderen ikke kunne forvente at kunne optjene ret meget i provision, skal udbetalingen under sygdom således være mindre. Og omvendt skal lønnen under sygdom være højere i en mere travl periode med forventning om en høj provision til medarbejderen.

Hvis medarbejderen ikke har ret til løn under sygdom, er han eller hun formentlig berettiget til at få sygedagpenge. Arbejdsgiver skal betale medarbejderen sygedagpenge, hvis beskæftigelseskravet er opfyldt. Retten til sygedagpenge er betinget af at medarbejderen på første fraværsdag har været ansat uafbrudt de seneste 8 uger, og at medarbejderen i denne periode har været beskæftiget hos arbejdsgiver i mindst 74 timer.

Vi anbefaler, at du ringer til vores personalejurister på 72 27 90 16, hvis du ønsker hjælp til at vurdere, hvilken løn under sygdom dine medarbejdere har krav på.

Pension og provision eller bonus

Hvorvidt der skal betales pension af provision og bonus afhænger af, hvad der er aftalt mellem parterne, og om ansættelsesforholdet er omfattet af en overenskomst, hvor det står.

Hvis det f.eks. står i ansættelseskontrakten, at der betales pension af medarbejderens grundløn, skal der som udgangspunkt ikke beregnes pension af bonus og provision.

Hvis det derimod står i ansættelseskontrakten, at der beregnes pension af den a-skattepligtige lønindkomst, vil der også skulle betales pension af provision og bonusbeløb.

Provision ved fratrædelse

Når en provisionslønnet medarbejder bliver opsagt eller selv opsiger sin stilling, skal han eller hun stadig have provision i opsigelsesperioden. Det gælder også, hvis du som arbejdsgiver ønsker at fritstille sælgeren. I dette tilfælde skal sælgeren have kompensation for den provision, som han eller hun ikke kan optjene i fritstillingsperioden.

Beløbet kan f.eks. blive beregnet som et gennemsnit af det sidste års provision. Beregningen afhænger dog af de konkrete forhold i den enkelte medarbejders ansættelse.


Få hjælp til provision og bonus

Husk, at du som DataLøn-kunde altid kan få hjælp til at håndtere provision og bonus. Vores personalejurister kan hjælpe dig med at udarbejde de rigtige kontrakter, lige som vi også kan hjælpe dig med at beregne, hvad du evt. skal betale i bonus og/eller provision, hvis medarbejderen fratræder.

Du kan ringe til vores personalejurister på 72 27 90 16.

Læs mere om DataLøn   Prøv 3 mdr. uden binding