Har du styr på dine medarbejderes ferie?

Vidste du, at du som arbejdsgiver aktivt skal sørge for, at dine medarbejdere får holdt deres ferie?

Det er din pligt som arbejdsgiver at informere dine medarbejdere om deres restferie - ellers kan den gå tabt.

Som arbejdsgiver skal du aktivt sørge for, at dine medarbejdere får holdt deres optjente ferie. Måske synes du, at der er langt til den 30. april, hvor ferieåret udløber, men vi anbefaler, at du allerede nu får et overblik over, hvor mange feriedage dine medarbejdere har til rest, og som ikke er planlagt endnu.

Har du informeret dine medarbejdere?

Som arbejdsgiver skal du i god tid - og før ferieårets afslutning - orientere medarbejderne skriftligt om, at de har ferie til gode. Du skal også fortælle, at ferien kan gå tabt, hvis ikke de holder den inden ferieårets udgang den 30. april 2020. Hvis en medarbejder ikke vender tilbage om planlægning af ferie, kan du varsle medarbejderens restferie.

Sådan varsler du dine medarbejderes restferie

Restferie skal du varsle med 1 måned inden feriens påbegyndelse - medmindre I har aftalt andet i ansættelseskontrakten.

Hvis din medarbejder eksempelvis har 6 feriedage tilbage i dette ferieår, skal du varsle ferien senest mandag den 22. marts 2020. Medarbejderen vil så kunne nå at holde sin ferie fra torsdag den 23. april 2020 til og med torsdag den 30. april 2020.

Der er ingen krav til hvordan ferie skal varsles, , men vi anbefaler, at du informerer medarbejderen skriftligt om, hvor mange dages ferie han eller hun skal holde, og hvornår ferien skal begynde.

Planlæg sommerferien allerede nu

Det vil være en god idé, at du og dine medarbejdere sammen aftaler, hvornår sommerferien skal holdes. Som arbejdsgiver har du ret til at fastlægge medarbejdernes ferie af hensyn til virksomhedens drift. Du skal dog også tage hensyn til medarbejdernes ønsker.

Når du skal forhandle ferie med dine medarbejdere, er det vigtigt, at du forsøger at imødekomme deres ønsker. Det betyder, at du for eksempel skal tage særligt hensyn, hvis nogle af medarbejderne har børn, der går i skole. Disse medarbejdere har nemlig ret til at få ferie i skolesommerferien.

Hvis det ikke er muligt at nå til enighed med din medarbejder, er det dig, der har ret til at fastsætte ferien for medarbejderen. Her er det især vigtigt, at du overholder varslingsreglerne.

Varsling af sommerferie

Dine medarbejdere har ret til at holde 15 feriedage i sammenhæng mellem fra den 1. maj til den 30. september. Du kan varsle dine medarbejdere at holde 3 ugers ferie på et hvilket som helst tidspunkt inden for denne periode. Ferien skal dog varsles med mindst 3 måneder, medmindre andet er aftalt i ansættelseskontrakten.

Det skal du være opmærksom på

Du kan kun varsle afholdelse af ferie, hvis din medarbejder har optjent ferie. Det er ligegyldigt om retten til ferie er optjent hos dig eller hos en anden arbejdsgiver. Hvis medarbejderen ikke har optjent ret til betalt ferie, kan du ikke pålægge medarbejderen at holde ferie, medmindre virksomheden holder ferielukket.

Brug for en juridisk livline?

Med vores Ekspert abonnement får du blandt andet fri adgang til vores juridiske hotline.
Så kan du altid få klart svar på dine spørgsmål om personalejura, ny ferielov eller GDPR.

Udfyld felterne og hør mere om Ekspert abonnementet.