5 gode råd om årsskiftet når du laver løn med Visma DataLøn

5 gode råd om årsskiftet når du laver løn

Det kan spare dig for meget besvær i det nye lønår, hvis du får afsluttet det gamle korrekt. Her er 5 gode råd om årsskiftet.

1. Hvad sker der, hvis du kommer for sent med lønnen?

I årets første 11 måneder kan du godt slippe af sted med at udbetale lønnen i den følgende måned. Men hvis du først udbetaler decemberlønnen i januar, vil
lønnen ikke høre til indkomståret 2020 – den vil først komme med i 2021.

Det giver problemer i forhold til medarbejderens fradrag, pension og feriepenge. Og det giver dig en masse ekstraarbejde, når du skal få alle dele af lønnen til at stemme med de rigtige indkomstår. Vi anbefaler
derfor, at du holder ekstra godt øje med, hvornår du
senest skal indberette løn for december. I DataLøn er sidste frist den 28. december.

Hent den fulde guide: "10 gode råd om årsskiftet"

 

2. Vil din medarbejder indbetale ekstra til pension?

Så er det en god ide at sikre, at den ekstra indbetaling kan indeholdes i medarbejderens løn for december måned – vel at mærke før, der bliver trukket ATP og medarbejdernes egen pensionsindbetaling (f.eks. 4 procent).

Hvis en medarbejder for eksempel får 20.000 kroner i ferieberettiget løn og ønsker hele sin decemberløn overført til pension, så skal du først trække ATP
(94,65 kroner) og medarbejderens faste pensionsindbetaling (800 kroner ved 4 procent) fra. I dette eksempel vil den ekstra indbetaling til pension derfor højst kunne være 19.105,35 kroner, hvis den skal indeholdes i medarbejderens løn for december.

3. Hvordan opgør du SH-opsparingen ved årsskiftet?

Hvis du ikke har udbetalt hele søgnehelligdagsopsparingen (SH) i løbet af året, vil medarbejderen ved årets afslutning have en rest-SH-saldo, som du kan vælge at udbetale.

Sådan udbetaler du rest-saldoen

Du kan udbetale rest-SH-saldoen i en lønbehandling – senest sammen med lønnen for december. Hvis du udbetaler løn sammen med SH-saldoen, skal du selv beregne saldoen af den aktuelle løn.

Husk, at du i DataLøn kan til- eller fravælge automatisk udbetaling af medarbejderens rest-SH-saldo ved årsskiftet. Så slipper du for selv at holde øje med det.

Tjek din pris på DataLøn

 

4. Hvordan afstemmer du med eIndkomst?

For at slutte lønåret 2020 godt af, bør du kontrollere og afstemme virksomhedens lønoplysninger til elndkomst. Hvis du indberetter løn via et lønsystem, får du typisk en afstemningsliste, som du kan bruge til at stemme dine saldi af med saldi i elndkomst.

Du kan afstemme værdierne i de enkelte felter på medarbejderens afstemningsliste med den seneste lønseddel. Og tilsvarende kan du afstemme værdierne i felterne for arbejdsgiver med det seneste bogføringsbilag.

Hvad gør du, hvis tallene ikke stemmer?

Hvis der er uoverensstemmelse mellem elndkomst og dit lønsystem, skal du finde ud af i hvilken periode, differencen er opstået, og derefter på hvilke medarbejdere.

Begynd med at sammenligne de enkelte måneder i dine bogføringsbilag med de tilsvarende måneder i elndkomst:

  • Søger du måned for måned, vælger du i søgevinduet 'Sumoplysninger for virksomhed'.
  • Søger du på en medarbejder, vælger du 'Specifik lønmodtager med CPR-nr.' og indtaster CPR-nummer.
  • Dernæst udfylder du 'Afregningsperiode fra xx til xx'.

Hvis du er i tvivl om afstemningen i eIndkomst, kan du ringe til SKAT på 72 22 28 24.

5. Skal du indberette til statistik i 2021?

Danmarks Statistik indsamler løbende løndata fra danske virksomheder for at kunne belyse udviklingen i samfundet. Hvis din virksomhed bliver udvalgt til at indberette statistik i 2021, får du et brev om det hvor der også står, hvordan du indberetter.

Flere lønsystemer – herunder DataLøn – kan sørge for løbende indberetning til statistikmodtagerne. Du skal bare sørge for at tilmelde din virksomhed og dine medarbejdere i systemet, inden du laver løn for januar 2021.

Få svar på flere spørgsmål og hent DataLøns fulde guide om årsskiftet her.