De 5 største faldgruber ved projektansættelser: Her går det typisk galt

En tidsbegrænset projektansættelse er en populær samarbejdsmodel for både arbejdsgivere og arbejdstagere. Men pas på. En projektansættelse på ulovlige eller forkerte vilkår, kan hurtigt blive en dyr fornøjelse.


Anam Yasin er personalejuridisk rådgiver i Dataløn. Hun ser mange sager, hvor en projektansættelse af den ene eller den anden årsag går galt. Her oplister hun de 5 typiske og største faldgruber ved projektansættelser.

1. Virksomheden udarbejder ikke en ansættelseskontrakt

“Hvis projektmedarbejderen arbejder mere end 8 timer om ugen og skal være ansat i mere end en måned, er det et lovkrav, at der udarbejdes en ansættelseskontrakt. Men uanset varigheden af ansættelsen, anbefaler vi altid, at man laver en kontrakt, så spillereglerne er på plads. Hvis der opstår en tvist, er det arbejdsgiverens ansvar at bevise, at der var tale om en tidsbegrænset og ikke en permanent stilling. Hvordan skal de bevise det uden en kontrakt?”

2. Virksomheden glemmer deadline for ansættelsesophør

“Hvis ansættelsen ifølge kontrakten udløber den 31. i en måned, men medarbejderen forsætter med at arbejde efter denne dato, så kan medarbejderen rent juridisk blive anset for at være fastansat. Hvis der eksempelvis er tale om en medarbejder, der er ansat efter funktionærloven, betyder det, at i tilfælde af opsigelse skal der udbetales løn i medarbejderens opsigelsesperiode, som f.eks. kan være løbende måned plus tre måneder. Det kan altså hurtigt blive dyrt at glemme deadline for en projektansættelse.”

3. Virksomheden forlænger ansættelsesforholdet

“Hvis det projekt, medarbejderen arbejder på, ikke er færdigt til tiden, kan kontrakten forlænges med en ny forventelig slutdato. Der skal altid være en objektiv årsag til, at man har forlænget ansættelsen. Som arbejdsgiver kan man altså ikke bare blive ved med at forlænge en projektansættelse for at slippe for et opsigelsesvarsel. Vi anbefaler, at man udarbejder en ny ansættelseskontrakt eller et tillæg til kontrakten for hver projektforlængelse.”

4. Virksomheden tror, at de ikke behøver at overholde ansættelsesretten

“Selvom der kun er tale om en projektansættelse, så skal man stadig overholde den almindelige ansættelsesretlige lovgivning. Det betyder, at medarbejderen eksempelvis skal have feriepenge og ret til at afholde ferie ligesom de øvrige ansatte. Hvis der er adgang til kantine og motionsrum for de almindelige ansatte, skal projektmedarbejderen også have adgang. Hvis de bliver gravide, skal de have ret til at afholde barsel osv. Pointen er, at man ikke må forskelsbehandle en medarbejder på grund af deres projektansættelse.”

Bliv helt opdateret på den ny ferielov her.

5. Vikaransatte bliver ikke ansat ifølge vikarloven

“Hvis en virksomhed vælger at ansætte en medarbejder, som oprindelig kommer fra et vikarbureau, skal de ansættes efter nogle særlige regler i vikarloven. Formålet med lovgivningen er, at en virksomhed ikke må udnytte vikarer, så de stilles dårligere end fastansatte.”

Anam Yasin forklarer, at selvom der findes generelle retningslinjer for projektansættelser, så kræver det juridisk ekspertise at vurdere forholdende i en given sag. Eksempelvis om det er lovligt eller ej at forlænge en projektansættelse mere end én gang.

Ring til DataLøns juridiske eksperter og få rådgivning på 72 27 90 16. Hvis I har et ekspertabonnement, er rådgivningen inkluderet i abonnementet.