Feriegodtgørelse vs. ferie med løn

Den grundlæggende forskel

"Feriegodtgørelse", "feriepenge", "ferietillæg", "ferie med løn". Kære børn har mange navne, der ligner hinanden. Og det kan skabe forvirring.

Når det kommer til ferie, og hvordan den enkelte medarbejder får betaling, mens vedkommende holder ferie, er der 2 hovedveje:

Feriegodtgørelse

Medarbejderen får 12,5 procent i feriegodtgørelse beregnet af den ferieberettigede løn.

Når medarbejderen holder sin ferie, får han/hun udbetalt sine feriepenge fra FerieKonto, en anden feriekasse eller - hvis en overenskomst giver mulighed for det - fra virksomheden selv.

Ferie med løn

Medarbejderen holder ferie med løn. Dertil får vedkommende et ferietillæg på 1 procent, beregnet af den ferieberettigede løn.

Det eneste tidspunkt en medarbejder får udbetalt feriepenge, for eksempel fra FerieKonto, er når han/hun fratræder, og I skal gøre regnskabet op.

 

Hvornår har en medarbejder ret til ferie med løn?

Når han/hun har:

  • ret til fuld løn under sygdom
  • ret til fuld løn på arbejdsfrie søgnehelligdage (for eksempel store bededag)
  • et opsigelsesvarsel fra arbejdsgiver på mindst 1 måned


DL_Familie_0106_Visma_DataLoen_850x500 copy.jpg

Sådan afregner du feriegodtgørelse

Ofte, men ikke altid, er medarbejdere, der skal have feriegodtgørelse, timelønnede.

De 12,5 procents feriegodtgørelse beregner du af den ferieberettigede løn, og hver måned afregner du til FerieKonto, en anden feriekortordning, eller beholder pengene på virksomhedens egen konto (tjek overenskomsten, hvis I følger én).

Du skal beskatte feriepengene, så det er nettobeløbet du overfører til FerieKonto. Du skal sørge for, at pengene er overført i tide i forhold til, hvornår medarbejderen går på ferie. De skal være til rådighed senest den første feriedag.

Når medarbejderen holder sin ferie, udbetaler FerieKonto pengene til ham/hende.

Ferietillægget - beregning og udbetaling

Ferietillægget til medarbejdere med ferie med løn er fastsat i loven til at udgøre 1 procent af den ferieberettigede løn.

Via overenskomst, eller gennem individuel aftale, kan medarbejderne have krav på et større ferietillæg.

Under alle omstændigheder har du 2 muligheder for, hvordan du vil udbetale ferietillægget:

1. Du kan gøre det i takt med at medarbejderen holder sin ferie.

2. Du kan vælge at udbetale det i 2 portioner. Med majlønnen udbetaler du ferietillæg for perioden 1. september til 31. maj. Med augustlønnen udbetaler du ferietillæg for perioden 1. juni til 31. august.

Også her bør du tjekke en eventuel overenskomst, der kan diktere, hvordan og hvornår udbetalingen skal foregå.


Mark_0337_Visma_DataLoen_850x500 copy.jpg

Guides til det fulde ferielovsoverblik

Få styr på alle begreber, datoer og deadlines under ferieloven.

Se alle ferielovsguides

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?