Sygdom og løn

Hvornår skal du betale løn under sygdom?

Det er ansættelsesaftalen, der er styrende for, om du som udgangspunkt skal betale løn til en medarbejder, når han/hun er syg. Følger I en overenskomst, skal du også følge dens regler.

Dit generelle overblik

  • Funktionærer skal have udbetalt normal løn under sygdom.
  • Er ansættelsen reguleret af en overenskomst, skal du tjekke dén. Mange overenskomster giver ret til den normale løn under sygdom i et vist antal uger.
  • Er din ansatte hverken funktionær eller under overenskomst, skal du betale, hvad der svarer til sygedagpenge. Medarbejderen skal dog have haft mindst 74 arbejdstimer de seneste 8 uger.
  • Medarbejdere der hverken er ansat med ferie med løn eller har ret til løn under sygdom, optjener som udgangspunkt ret til sygeferiegodtgørelse fra 2. sygedag.

Hvornår kan du få refusion?

Du skal altid selv betale de første 30 kalenderdage, når en medarbejder er syg.

Herefter har du mulighed for at få refusion. Størrelsen af refusionen svarer til sygedagpengesatsen. I 2023 er det 4.550 kr. pr. uge.

Er din syge medarbejder ansat som funktionær, skal du selvfølgelig fortsat betale ham/hende fuld løn ud over de 30 dage. Men du kan altså få refunderet noget af lønnen.

Er din medarbejder timelønnet, og er der ingen overenskomst at tage hensyn til, skal du som minimum betale ham/hende, hvad der svarer til sygedagpengesatsen de første 30 dage. Det kaldes også "arbejdsgiverperioden".

Bonusinfo I

Som selvstændig eller privat arbejdsgiver kan du forsikre dig via Udbetaling Danmark, så du kan få refusion allerede fra medarbejderens 2. sygedag.

Bonusinfo II

Hvis en funktionær har fået løn under sygdom i 120 dage inden for de sidste 12 måneder, kan vedkommende kun siges op, hvis det står i ansættelseskontrakten. Varslet er en måned.

Refusion og kommunen

Først efter 30 dage kan du få refunderet sygedagpenge for sygemeldte medarbejdere. Det foregår via NemRefusion.

Det er kommunen, der refunderer pengene til dig. Alternativt kan udbetalingen ske direkte fra kommunen til medarbejderen. Det er under alle omstændigheder vigtigt, at I overholder kommunens frister for at ansøge om refusion. Ellers kan du risikere at miste retten til refusion.

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?