Hvad er en kundeklausul?

En kundeklausul er en aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder om, at medarbejderen er afskåret fra at have direkte eller indirekte kontakt med virksomhedens kunder og forretningsmæssige forbindelser i en periode efter at medarbejderen er fratrådt. Kundeklausulen skal fremgå af enten selve ansættelseskontrakten eller af et tillæg til den.

Kundeklausulen hindrer medarbejderen i at "tage kunder med", når vedkommende stopper i virksomheden, hvad enten medarbejderen får et nyt job eller driver selvstændig virksomhed. Kundeklausuler findes for at beskytte arbejdsgivers både nuværende og fremtidige interesser og kunderelationer.

I modsætning til en konkurrenceklausul, træder en kundeklausul i reel funktion, ligegyldigt hvem der opsiger ansættelsesforholdet. Det vil sige, at også selv om det er dig som arbejdsgiver, der opsiger medarbejderen med en kundeklausul, vil klausulen blive håndhævet. Dog i lighed med konkurrenceklausulen skal medarbejderen kompenseres økonomisk for at have en kundeklausul på slæb. Det kommer vi ind på længere nede i artiklen.

Kundeklausulens lovgrundlag

En kundeklausul er en af flere forskellige typer af ansættelsesklausuler, der alle er reguleret i "lov om ansættelsesklausuler". Der findes som nævnt også konkurrenceklausuler samt kombinerede konkurrence- og kundeklausuler.

For de kombinerede klausuler gælder begge sæt specifikke regler for henholdsvis konkurrenceklausulen og kundeklausulen.

Loven om ansættelsesklausuler trådte i kraft i 2016 og gælder for alle klausuler af de 3 typer, der er blevet indgået den 1. januar 2016 eller senere. For ældre klausuler gælder der andre regler.

Kundeklausulens regler

En kundeklausul kan håndhæves, så snart medarbejderen forlader virksomheden (fratræder). Det er altså underordnet, hvad årsagen til fratrædelsen er, og hvis forhold den skyldes (dine som arbejdsgiver, eller medarbejderens).

Som arbejdsgiver kan du til enhver tid opsige en kundeklausul. Det gøres med 1 måneds varsel. Hvis du således vil ophæve kundeklausulen, så den ikke gælder efter for eksempel den 1. november, skal du senest opsige den den 30. september.

Kundeklausul - kompensation

Som arbejdsgiver kan man ikke omkostningsløst lave benspænd for sine medarbejderes fremtidige arbejdsliv. Derfor er der klare regler for, hvordan en medarbejder med en kundeklausul skal kompenseres, når kundeklausulen opretholdes efter vedkommende er fratrådt.

Kompensationen er kroner og øre, og den består af en éngangskompensation samt en efterfølgende løbende kompensation.

Éngangskompensationen skal udbetales med medarbejderens sidste almindelige løn. Afhængig af om kundeklausulen løber i op til 6 måneder eller i op til 12 måneder, betales som minimum henholdsvis 40 og 60 procent af medarbejderens månedsløn for hver af de første 2 måneder af kundeklausulens løbetid. I kan godt have aftalt en højere kompensation, men den kan ikke blive lavere.

Kompensationen består derefter af såkaldt løbende betaling. Her er kompensationen som minimum henholdsvis 16 og 24 procent af medarbejderens månedsløn på fratrædelsestidspunktet, igen afhængigt af om klausulen løber i op til 6 eller i op til 12 måneder. Kompensationen kan godt fortsætte på niveauet henholdsvis 40 og 60 procent, men det gælder kun, hvis medarbejderen ikke har fundet andet passende arbejde i mellemtiden. At finde andet passende arbejde har (den nu tidligere) medarbejder faktisk pligt til. Juridisk siger man, at medarbejderen har tabsbegrænsningspligt.

Når medarbejderen har fundet andet passende arbejde, vil kompensationen fra måned 3 altså kunne falde til henholdsvis 16 og 24 procent. Det vil gælde resten af kundeeklausulens levetid.

Hvad der vil blive anset som "passende arbejde", vil altid komme an på en konkret vurdering.

Du kan som arbejdsgiver modregne medarbejderens indtægt fra et nyt passende arbejde, men du kan aldrig komme under de 16 henholdsvis 24 procents kompensation i løbende betaling.

Den eneste situation, hvor kompensationen for en kundeklausul helt kan bortfalde, er hvis du som arbejdsgiver berettiget har bortvist medarbejderen.

En kundeklausul kræver en liste

Der er grænser for, hvor omfattende en kundeklausul må være, og når du som arbejdsgiver siger farvel og tak til en medarbejder med en kundeklausul, skal du udlevere en liste til vedkommende - en liste som tydeligt fortæller, hvilke kunder der er omfattet af klausulen. Her kommer begrænsningen ind: kun kunder som medarbejderen har haft forretningsmæssig kontakt med de sidste 12 måneder før opsigelsen må være med på listen.

Du må gerne bede medarbejderen selv udarbejde listen, hvis du har skrevet det ind i selve klausulen (det er en god idé). Det er typisk medarbejderen selv, der allerbedst ved hvilke kunder og forretningsforbindelser, vedkommende har haft kontakt med de seneste 12 måneder. Medarbejderen har i den situation pligt til at udarbejde listen loyalt.

Eksempel på kundeklausul

En kundeklausul skal altid indgå i selve ansættelseskontrakten eller optræde som et tillæg til den.

Kundeklausulen skal beskrive, hvornår den træder i kraft, hvad der sker hvis medarbejderen bryder kundeklausulen, hvornår klausulen gælder fra - og hvor længe efter fratrædelse.

En overtrædelse af kundeklausulen vil resultere i betaling af en bod, hvis størrelse skal fremgå af jeres skriftlige aftale.

En kundeklausul kan aldrig gælde længere end 12 måneder efter fratrædelse, og den kan overhovedet også først træde i kraft, når medarbejderen har været ansat hos dig i 6 måneder.

 

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?