Bliver restferie automatisk overført?

Ja, hvis du mangler at afholde feriedage inden den nye ferielov træder i kraft, vil de automatisk blive overført til den nye ferieordning. Du mister altså ikke dine feriedage, hvis ikke du når at afholde dem.

 

Hvor kan mine medarbejdere følge med i saldoen for deres indefrosne feriepenge?

Dine medarbejdere kan selv følge med i saldoen på deres indefrosne feriepenge. De vil nemlig modtage en opgørelse fra fonden én gang om året. Her kan de se deres tilgodehavende inklusiv den årlige regulering er feriepengene.

 

Vores direktør er registreret med feriekode 1 - hvordan undgår jeg, at der bliver indberettet feriedage til fonden?

Først og fremmest skal I finde ud af om jeres direktør er omfattet af ferieloven.

Direktøren er som udgangspunkt ikke omfattet af ferieloven, hvis direktøren:
  • er anmeldt til Erhvervsstyrelsen
  • fungerer som daglig, øverste leder af jeres virksomhed

så kan I som hovedregel gå ud fra at vedkommende ikke er omfattet af ferieloven. Dog er det altid en konkret vurdering af, om direktøren er lønmodtager eller ej.

Hvis direktøren ikke er omfattet af ferieloven, skal vedkommende ikke have indefrosset feriemidler. Direktøren kan derfor være oprettet med feriekode 0.

Står direktøren med feriekode 1, må I ikke ændre den til feriekode 0 før I har sikret, at direktøren ikke er omfattet er ferieloven. Er det aftalt i direktørens kontrakt, at direktøren er omfattet af ferieloven, må I ikke ændre til feriekode 0, da direktøren i så fald mister penge, som vedkommende har ret til.

Når indefrysningsperioden er slut, skal I sørge for at nedskrive direktørens ferietilgodehavender til 0 kr.- Så kan I aftale med direktøren, hvad der skal ske med beløbet - fx om pengene skal udbetales til direktøren, blive i virksomheden eller indsættes på en pensionsopsparing. På den måde mister direktøren ikke de fieremidler, som vedkommende har ret til.

Hvis direktøren er omfattet af ferieloven

Hvis direktøren er omfattet af ferieloven, så skal vedkommende have indefrosset sine feriemidler.
Feriepengeopsparingen vil dermed blive indeberettet til indefrysning i perioden september 2019 til august 2020.

Er du i tvivl om jeres direktør er omfattet af ferieloven eller ej, kan du altid ringe til vores jurister på 72 27 90 16.

Vær opmærksom på løndelen   

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at hvis du normalt indberetter løn i løndel 02 til en medarbejder med feriekode 1, og du ændrer feriekoden til 0, så ændres løndelen automatisk til 05, og der vil hverken blive optjent feriepenge eller pension.

I de tilfælde hvor der fortsat skal beregnes og indberettes pension, så skal lønnen indberettes i løndel 28. Du skal manuelt tilføje løndelen ved lønindberetning.

 

Hvordan sikrer jeg, at det er det korrekte antal feriedage, der bliver indberettet til fonden?

Det gør du blandt andet hvis du er tilmeldt funktionen 'Ferieregnskab' i DataLøn. Vores smarte funktion holder nemlig styr på feriedagene i e-indkomst og herfra bliver det korrekte antal feriedage indberettet til fonden. I overgangsperioden i det sidste år op til, at den nye ferielov træder i kraft, er det ekstra vigtigt at have styr på medarbejdernes optjente og afholdte ferie. Noget skal holdes fra maj til og med september i 2020 - noget skal indefryses og gemmes til senere. Derfor anbefaler vi at du tilmelder dig ferieregnskabet kvit og frit, så du kan få det komplette overblik.

Læs mere om ferieregnskabet >>

 

Hvad sker der med ferietillægget?

Ferietillægget vil blive udbetalt anderledes med den nye ferielov, fordi ferietillægget ikke vil kunne udbetales ved ferieårets start i et system med samtidighedsferie. Derfor vil ferietillægget skulle udbetales enten samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder, eller 2 gange årligt, dvs. for perioden fra 1. september til 31. maj vil ferietillægget blive udbetalt sammen med lønnen for maj måned, mens ferietillægget for den resterende del af ferieåret, vil skulle udbetales sammen med lønnen for august måned. Arbejdsgiveren vil således have valget mellem to forskellige udbetalingsmåder.

 

Hvordan beregner jeg ferietillæg i overgangsperioden?

Den nye ferielov vedrører kun de 5 uger, som er sikret igennem ferieloven. Det samme gør sig gældende for ferietillægget på 1 % og feriegodtgørelse på 12,5%. Alt hvad der ellers er aftalt for arbejdspladsen, f.eks. igennem en overenskomst ændres ikke af den nye ferielov og vil blive forhandlet særskilt igennem overenskomstforhandlinger mm. Det betyder, at i indefrysningsperioden bliver 1 % indefrosset - eventuelt ekstra ferietillæg skal udbetales, inden den nye ferielov træder i kraft. Hvis virksomheden af en eller anden grund vælger ikke at udbetale det ekstra tillæg, vil det betyde væsentlige vilkårsændringer for medarbejderen, hvilket skal varsles.

Uanset om dine medarbejdere "kun" har det lovpligtige tillæg eller om de også har et ekstra tillæg, så beregner DataLøn automatisk, hvad der skal indefryses, og hvad der skal udbetales.

Læs mere om beregning af ferietillæg >>

 

Jeg har hørt, at medarbejdere kan bede om at få udbetalt 8,32 feriedage optjent i perioden 1. september til 31. december 2019. Kan det passe og hvad skal jeg gøre?

Såfremt medarbejderen er helt ny eller tilbagevendt på arbejdsmarkedet, kan medarbejderen have mulighed om at ansøge om op til 8,32 fondsferiedage. Fondsferiedage udbetales af Fonden og ikke af arbejdsgiveren. Det er også Fonden der skal tage stilling til, om lønmodtageren opfylder kravene til at få udbetalt fondsferiedage. Lønmodtageren skal opfyldende følgende to krav, for at få ret til fondsferiedage: optjene betalt ferie i perioden fra 1. september 2019 – 31. december 2019, og optjene mindre end 8,4 dage med betalt ferie inden for perioden fra 1. januar 2019 – 31. august 2019.

 

Hvordan kan mine medarbejdere følge med i deres optjente og afholdte feriedage i fremtiden?

Både du og din medarbejder kan følge med i medarbejderens optjente og afholdte feriedage. Det kan I, hvis I bruger DataLøns funktion 'Ferieregnskab'. Med denne funktion kan I nemlig få overblik over, hvor mange feriedage medarbejderen har optjent og afholdt. Det giver en stor fordel i forhold til den nye ferielov. Funktionen betyder eksempelvis, at du ikke behøver holde regnskab, hvis dine medarbejder ikke når at afholde al sin ferie. Restferien vil nemlig blive overført helt automatisk.

 

Medarbejdere på barsel i indefrysningsperioden. Hvordan udregner jeg deres ferie?

Generelt gælder det, at medarbejdere på barsel ikke må stilles ringere end de, der ikke er på barsel. Derfor har en medarbejder på barsel ret til feriepenge og ferietillæg beregnet af den fulde løn, som er den løn vedkommende havde 4 uger før barslen startede. Dette gælder dog ikke for dem, der ikke har ret til løn under barsel.

 

Jeg har medarbejdere, der er fratræder i indefrysningsperioden. Hvad gør jeg med indberetning og beskatning?

Når medarbejderen fratræder i indefrysningsperioden, så skal der sker anvisning af feriepenge til FerieKonto netto. Det vil sige, at virksomheden ikke må beholde pengene i virksomheden, hvis medarbejderen fratræde mellem d. 1. september 2019 og d. 31. august 2020.

 

Skal medarbejderen også have indefrosset ferietillægget i hensættelsesperioden?

Ja, den lovbestemt 1 % skal indefryses. Men hvad I derudover har aftalt ligger udenfor ferieloven, og kan dermed udbetales som normalt.

 

Hvad gør jeg hvis mine medarbejdere vil holde 5 ugers sommerferie?

Hvis en medarbejder ønske at holde ferie udover de 16,64 dage i sommeren 2020 kan du lave en aftale med medarbejderen om, at de selv kan betale for sin ferie, eller at de kan overfører ferie fra det ferieår vi har nu. Du kan ikke give ferie på forskud, før vi går over til den nye ferielov den 1. september 2020.