Hvor kan mine medarbejdere følge med i saldoen for deres indefrosne feriepenge?

Dine medarbejdere kan selv følge med i saldoen på deres indefrosne feriepenge. De vil nemlig modtage en opgørelse fra fonden én gang om året. Her kan de se deres tilgodehavende inklusiv den årlige regulering er feriepengene.
 

Hvad sker der med ferietillægget?

Ferietillægget vil blive udbetalt anderledes med den nye ferielov, fordi ferietillægget ikke vil kunne udbetales ved ferieårets start i et system med samtidighedsferie. Derfor vil ferietillægget skulle udbetales enten samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder, eller 2 gange årligt, dvs. for perioden fra 1. september til 31. maj vil ferietillægget blive udbetalt sammen med lønnen for maj måned, mens ferietillægget for den resterende del af ferieåret, vil skulle udbetales sammen med lønnen for august måned. Arbejdsgiveren vil således have valget mellem to forskellige udbetalingsmåder.

Hvordan kan mine medarbejdere følge med i deres optjente og afholdte feriedage i fremtiden?

Både du og din medarbejder kan følge med i medarbejderens optjente og afholdte feriedage. Det kan I, hvis I bruger DataLøns funktion 'Ferieregnskab'. Med denne funktion kan I nemlig få overblik over, hvor mange feriedage medarbejderen har optjent og afholdt. Det giver en stor fordel i forhold til den nye ferielov.