Skal jeg overføre indefrosne feriepenge til fonden eller holde dem i virksomheden?

Det er en vurderingssag, som afhænger af virksomhedens økonomi, likviditet, ind- og udlånsrenter. Hvis man skal give en generel anbefaling, vil det være, at hvis virksomheden har indeståender, hvor man ikke får renteindtægter eller betaler negative renter, så vil det være en fordel at indbetale til fonden. Men hvis man betaler rente på lån eller kassekredit, der ligger over den rente, man skal betale til fonden, så bør man ikke indbetale.

 

Hvis jeg vælger at holde feriepengene i virksomheden, kan jeg så ombestemme mig senere?

Ja. Én gang om året vil fonden bede dig bekræfte, at du fortsat ønsker at beholde pengene i virksomheden. Hvis du fortryder og gerne vil overføre til fonden, vil du modtage en opkrævning.

 

Hvad hvis jeg ikke har råd til at overføre de indefrosne feriepenge til fonden?

Hvis man ikke har råd til at overføre til fonden, kan man vente med at indbetale de indfrosne feriepenge. Men hvis man stadig ikke har råd, når man skal betale, vil beløbet blive opkrævet efter de almindelige regler for inddrivelse af fordringer. Det betyder, at man i sidste ende kan blive begæret konkurs, hvis man ikke kan betale.

 

Hvordan påvirker den nye ferielov mit regnskab?

Din resultatopgørelse vil blive påvirket på samme måde som i dag. Det betyder, at feriepengeforpligtelsen løbende bliver omkostningsført. På balancen vil man løbende opgøre den samlede forpligtelse – det vil sige, at man optjener ferie, samtidig med at man afholder ferie. Indbetaling til fonden vil blot være en indbetaling, og man minimerer dermed forpligtelserne i balancen. Hvis man vælger at beholde pengene i virksomheden og dermed har en forpligtelse, vil det være en langfristet gældsforpligtelse i balancen, der i årsregnskabet skal opføres under posten “Anden gæld”. Dog skal den del af forpligtelsen, der forventes betalt inden for det kommende år efter balancedagen, præsenteres som kortfristet gæld efter de almindelige regler i årsregnskabsloven for opdeling af gæld i kort- og langfristet gæld.

 

Hvis jeg vælger at beholde feriepengene i virksomheden, hvad er den årlige tilskrivning?

Feriepengene skal hvert år tilskrives med en indeksering af lønudviklingen på det danske arbejdsmarked.