Asserbo Golf Club prioriterer funktionalitet, tryghed og god kundeservice

Værdien af et it-system skal ikke kun måles på de anvendelsesmuligheder, systemet indeholder.

Værdien skal også måles på leverancesikkerhed i ydelsen og den medfølgende kundeservice.

Tilmeld nyhedsbrev

Bogholder Anita Neesgaard har arbejdet i Asserbo Golf Club siden 2003. I alle de år har hun håndteret medarbejdernes løn i DataLøn. Og før da, helt tilbage fra dengang Anita Neesgaard var i lære som lønbogholder i 1980’erne, arbejdede hun såmænd også i tidligere versioner af DataLøn. ”Så jeg kender faktisk ikke til andet,” indleder Anita Neesgaard, men tilføjer dog, at der i de mellemliggende 25-30 år er sket meget, siden lønnen blev håndteret manuelt med papir og pen.

I dag understøtter DataLøn alle løn- og administrationsprocesser digitalt, hvilket indebærer, at alle beregninger, overførsler og indberetninger til SKAT, ATP, pension og ferie sker automatisk, når man godkender lønnen. Ligesom medarbejdernes lønsedler automatisk sendes til e-Boks, sendes Asserbo Golf Clubs lønbilag automatisk til e-arkiv. Og indberetning af løn- og fraværsstatistik til Danmarks Statistik foregår automatisk.

Brugervenlighed i højsædet

Når Anita Neesgaard i så mange år har sværget til DataLøn og ikke én af markedets konkurrerende løsninger, hænger det først og fremmest sammen med, at DataLøn tilbyder en bred vifte af muligheder, og samtidig er meget brugervenligt.

”Det er så nemt at gå til. Eller man kan omvendt sige, at det er meget svært at begå fejl i. Jeg er tryg ved DataLøn. Jeg tør godt klikke rundt i systemet uden at være bange for, at noget går galt. På den måde er DataLøn nærmest idiotsikret,”
siger Anita Neesgaard.

Hun tilføjer, at der også ligger en meget pædagogisk systematik i DataLøn, som giver et godt overblik ved eksempelvis oprettelsen af nye medarbejdere.

”Man opbygger en ny medarbejder lag for lag i systemet; først CPR-nummer, skatteoplysninger indhentes automatisk fra SKAT, så vælger man om vedkommende er timelønnet eller funktionær, indtaster pensionsoplysninger og så videre. Det er meget logisk. Og når først medarbejderen er oprettet, skal man bare sætte hak ud for vedkommende, næste gang der skal køres løn, indtaste månedslønnen, og så sørger DataLøn automatisk for resten.”

Anita Neesgaard forklarer, at det herefter kun er i tilfælde af ændringer, at hun skal justere noget i en medarbejders løn – eksempelvis ved lønforhøjelser, fradrag for afholdt ferie og lignende. Hvis medarbejderen har samme løn hver måned, skal hun intet foretage sig.

”Det svarer i realiteten til, at man automatisk har lavet løn mange måneder ud i fremtiden. Det er naturligvis meget tidsbesparende sammenlignet med at skulle indtaste alle oplysninger fra gang til gang. Alt i alt bruger jeg vel i gennemsnit en halv time om måneden på at lave løn,” siger hun.

God support og rigtige svar

Udover brugervenlighed og generel funktionalitet i lønsystemet er parametre som pris og service også vigtige for Anita Neesgaard og Asserbo Golf Club. Også her er hun en glad og tilfreds kunde.

”Jeg synes, at prisen på DataLøn er meget fair sammenlignet med det produkt, vi får for pengene. Og ikke mindst den tid, jeg skal bruge på det. De få gange, hvor der har været behov for at korrigere en medarbejders løn, har DataLøn via vores serviceabonnement foretaget korrektionerne gratis. 
Der er altid god support og rådgivning i DataLøn. Hvis der er noget, jeg har behov for at få svar på hurtigt, ringer jeg til DataLøn konsulenter, og jeg får altid svar straks, og svaret er altid rigtigt,” siger Anita Neesgaard.

agc-logo.png
Opdateret med nyttig viden


I det månedlige nyhedsbrev får Anita Neesgaard vigtig information, som hun ellers selv skulle bruge tid på at sætte sig ind i.

Det kan eksempelvis være ændringer i lovgivningen, når SKAT fremsætter nye regler, eller i forbindelse med nye overenskomster, som berører vores ansatte. Det er en jungle at navigere i selv. Derfor sparer jeg en masse tid ved at læse Forskellen. Desuden er der i nyhedsbrevet mange oplysninger at hente omkring ansættelser, hvor der gøres opmærksom på faldgruber og lovmæssige forpligtigelser, så vi undgår at begå fejl, både når vi ansætter, men måske især når vi må afskedige personale. Disse situationer kan potentielt vise sig meget dyre i tid og penge, hvis der begås fejl,” siger Anita Neesgaard.

Tryghed med PersonaleGuide


Som en form for forsikring har Asserbo Golf Club tilkøbt et abonnement på DataLøns PersonaleGuide. Selvom Anita Neesgaard endnu ikke har gjort brug af ydelserne i PersonaleGuide, så sover hun trygt om natten, velvidende at de har et opslagsværk, de altid kan hente hjælp i.

”Og i værste tilfælde: At vi har et team af DataLøns personalejuridiske eksperter i ryggen, hvis vi en dag skulle få brug for assistance,” slutter Anita Neesgaard.


Om Asserbo Golf Club

Asserbo Golf Club er beliggende i det bakkede terræn mellem Arresø og Roskilde Fjord og er en af Danmarks ældste golfklubber. Banen består af 18 huller og er fra 1946. Asserbo Golf Club har – afhængig af sæsonen – mellem otte og 12 ansatte.

Asserbo Golf Clubs fordele med DataLøn

  • Personlig support og rådgivning
  • Opdateret med nyttig viden i nyhedsbrevet
  • Alle beregninger, overførsler og indberetninger til SKAT, ATP, pension og ferie sker automatisk, når man godkender løn i DataLøn
  • Lønsedler sendes automatisk til Mit.dk og lønbilag til e-arkiv
  • Automatisk indberetning af løn- og fraværsstatistik til Danmarks Statistik