DataLøn fungerer både som lønsystem og pædagogisk værktøj i Guldsmeden Hoteller

Den store kompleksitet i det danske skattesystem udfordrer mange medarbejdere med udenlandsk baggrund. Den lønansvarlige i hotelkæden Guldsmeden Hoteller har fundet ud af, at hun ved hjælp af DataLøns prøveberegninger meget bedre kan forklare, hvad en medarbejder får udbetalt og hvorfor.

Da Nina Lippert blev ansat som controller i Guldsmeden Hoteller i 2008, havde hun aldrig tidligere arbejdet i et lønsystem. Heldigvis var DataLøn så nemt at gå til, at hun forholdsvis hurtigt lærte at bruge systemet.

 

“Jeg kan huske, at jeg dengang tænkte, at det var meget overskueligt bygget op. Der var ikke 25.000 drop down-menuer, og alt muligt andet man skulle forholde sig til. Det var simpelt, men på en god måde. Enkelheden og brugervenligheden er stadig det, der kendetegner DataLøn. Vi mærker det også, når vi skal onboarde nye medarbejdere. Det tager ikke lang tid for dem at lære systemet at kende,” siger Nina Lippert.

Derfor er DataLøn nemt 

Bruger to dage på at lave løn

Der er otte CVR-numre i Guldsmeden Hoteller-kæden fordelt på fem hoteller, en bookingsystemenhed, en administrationsenhed, et rengøringsfirma samt 250-300 ansatte afhængigt af sæsonudsving. Bortset fra rengøringsfirmaet, som en kollega har ansvaret for, håndterer Nina Lippert løn for de ansatte i de øvrige selskaber - ca. 200 medarbejdere.

 

“Jeg ved, at der med DataLøn er mulighed for at skabe flere integrationer til vores tidsregistreringssystem, så det hele kan køre mere automatisk. Men gennem årene har jeg vænnet mig til at kontrollere de ansattes timeregistreringer manuelt. Det kan jo smutte nogle gange, så jeg kan bedst lide at have fingrene nede i tallene. Jeg vil tro, at jeg bruger to dage om måneden på at lave løn. Med det antal medarbejdere er det meget acceptabelt.”

Bliv ringet op af en lønekspert

Prøveberegninger gør det nemmere at forstå lønnen

Én af de funktioner, Nina Lippert sætter mest pris på i DataLøn, er muligheden for at lave prøveberegninger. Det danske skattesystem kan være noget af en jungle at hitte rede i for udlændinge. Derfor er det en stor hjælp, at man kan udskrive en testlønseddel, parterne kan kigge på sammen og tale ud fra.

 

“På den måde kan man se, hvad der bliver udbetalt, hvad der bliver trukket af bidrag, hvilke satser og tillæg der er og så videre. I samme boldgade har vi også været inde i systemet og lavet vores egne løntekster. Så i stedet for en eller anden uforståelig branchekode har vi eksempelvis omdøbt det til ‘søndagstillæg’ og ‘nattillæg’. Det er sådan nogle små justeringer, der gør det nemmere at forstå en lønseddel.”

Undgå fejl med DataLøn

Innovation og stor tilfredshed

Nina Lippert er alt i alt en mangeårig, tilfreds bruger af DataLøn.

 

“Hvis der var et eller andet stort eller småt, jeg ikke var glad for, var jeg smuttet for længst. Men jeg synes, DataLøn er et godt, brugervenligt og stabilt system. De udvikler løbende på det, de innoverer, og så er det op til én selv, om man vælger at kaste sig over de nye tiltag eller ej. Der ligger blandt andet en masse automatiserings- og integrationsmuligheder i systemet, som er noget, der kan spare tid for mange virksomheder. Så herfra skal der lyde ros til DataLøn og teamet bag,” slutter hun.

Integrationer

Guldsmeden Hotellers fordele med DataLøn

  • Personlig support og rådgivning
  • Alle beregninger, overførsler og indberetninger til SKAT, ATP, pension og ferie sker automatisk, når man godkender løn i DataLøn
  • Lønsedler sendes automatisk til e-Boks og lønbilag til e-arkiv
  • Mulighed for at lave prøveberegninger
  • Automatisk indberetning af løn- og fraværsstatistik til Danmarks Statistik
  • Løbende optimeringsmuligheder bliver frigivet med nye releases af softwaren
  • Mulighed for at få DataLøns lønkonsulenter til at rette fejl i lønnen (op til tre måneder bagud) samt rette fejl i eIndkomst (en del af abonnementet i DataLøn Basis+ og DataLøn Ekspert)

Bliv ringet op og hør mere

GuldsmedenFordele.jpg