ny lov om tidsregistrering i danmark

Er du klar til den nye lov om tidsregistrering?

Loven kort fortalt

Loven er nu vedtaget, og 1. juli 2024 bliver det lovpligtigt for alle danske arbejdsgivere at give deres medarbejdere mulighed for at registrere deres arbejdstid.

Det sker for at beskytte medarbejdernes rettigheder. Nærmere bestemt for at sikre, at arbejdsgivere overholder arbejdstidsreglerne, der siger:

 • at medarbejdere ikke må arbejde mere end 48 timer om ugen i gennemsnit inden for en hvilken som helst periode af fire kalendermåneder (også kaldet 48-timers-reglen)
 • at medarbejdere skal have 11 sammenhængende hviletimer inden for 24 timer (også kaldet 11-timers-reglen)
 • at medarbejdere har krav på én ugentlig fridag

Ovenstående regler er allerede lovpligtige. Den nye lov skal blot gøre det nemmere at dokumentere, om loven overholdes eller ej.

Fortæl mig, hvad loven betyder for mig som arbejdsgiver

Køb DataLøn Tid

Hvorfor skal vi dog have sådan en lov?

Fordi en EU-dom fra 2019 gør det klart, at EU-medlemslande skal kræve, at arbejdsgivere bruger et pålideligt tidsregistreringssystem for at sikre overholdelse af arbejdstidsreglerne. Og derfor skal Danmark og alle andre medlemslande implementere det ved lov. 

Det hele udsprang af en sag, hvor den spanske fagforening CCOO sagsøgte Deutsche Bank for ikke at kunne sikre, at reglerne for arbejdstid blev overholdt.

Loven handler altså ikke om overvågning af medarbejdere, men om at sikre deres rettigheder.

Tidslinje over loven

Hvad kommer loven til at betyde for dig som arbejdsgiver?

Når loven træder i kraft, skal du have implementeret et tidsregistreringssystem, der kan dokumentere dine medarbejderes arbejdstid. 

Køb DataLøn Tid


Hvad skal systemet kunne?

 • Det skal være objektivt, pålideligt og tilgængeligt.
 • Det skal kunne måle den daglige og ugentlige arbejdstid.
 • Oplysningerne i systemet skal kunne tilgås af medarbejderne.
 • Oplysningerne i systemet skal gemmes i 5 år + referenceperiode (4-12 mdr).
 • Vores tidsregistreringssystem DataLøn Tid opfylder alle disse behov.

Har du et tidsregistreringssystem? Prøv DataLøn Tid 

DataLøn Tid er et fleksibelt system, der kan tilpasses jeres virkelighed, som den ser ud i dag. Systemet opsættes efter jeres behov og kan tilpasses jeres forskellige medarbejdertyper – også funktionærer. Som noget nyt kan dine medarbejdere nemlig autoregistrere deres arbejdstid. Så skal man kun ind og registrere afvigelser, når ens arbejdstid afviger fra normalen. 

Appen giver dig en simpel løsning og en intuitiv brugerflade – både for dig som administrator og for den enkelte medarbejder. Dine medarbejdere kan registrere tid, kørsel, udlæg og meget andet direkte i appen, hvor de også får et nemt overblik over deres saldi som fx ferieregnskab.

Og er du allerede DataLøn-kunde, bliver alle data naturligvis automatisk sendt til dit lønsystem, så alt er samlet ét sted.

Bliv klogere på DataLøn Tid, book en demo eller prøv det gratis i 14 dage

 

Tag på kursus, og få helt styr på reglerne

Hvad tæller egentlig som arbejdstid, og hvordan skal det registeres? På 3 timer vil vores dygtige jurister tage dig igennem alt, du skal vide, for at blive klar til 1. juli. Du vil inden kurset modtage en skabelon til en arbejdstidspolitik til jeres virksomhed, og på kurset får du styr på: 

 • Hvordan rådighedsvagter, rejsetid, m.m. indgår i begrebet arbejdstid 
 • Reglerne for maksimal ugentlig arbejdstid, hviletid, m.m.
 • Hvordan du får udarbejdet din arbejdstidspolitik
 • Alt du skal vide om tidsregistreringspligten

Du kan både tilmelde dig kurset som webinar eller deltage i et fysisk kursus i Carlsbergbyen i København.

Læs mere, og tilmeld dig kurset her 

Køb DataLøn Tid

Hvad er din virksomheds politik for tidsregistrering?

Når vi 1. juli skal til at registrere vores arbejdstid, kan det være en rigtig god idé at udarbejde en virksomhedspolitik, der beskriver præcis, hvad og hvordan medarbejderne skal tidsregistrere hos jer. Derfor har vores jurister udarbejdet en skabelon til din nye arbejdstidspolitik, der guider medarbejderne i, hvordan de registrerer alt fra fikstid og flekstid til overarbejde og rejsetid.

Du kan selv tilpasse politikken til jeres virkelighed og benytte den som en del af jeres personalehåndbog eller som tillæg til dine medarbejderes ansættelseskontrakt. På den måde guider du medarbejderne til at tage ansvar for deres egen tidsregistrering, mens du undgår forvirring og fejlregistreringer.

Skabelonen er udarbejdet i Word, så I selv kan redigere i teksten, og den kan bestilles på både dansk og engelsk, så du kan bruge den til alle dine medarbejdere.

Prisen er kr. 1.800,00 ekskl. moms pr. skabelon.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte juristerne på tlf. 72 27 90 16 eller [email protected].

Køb skabelon

Ved at udfylde nedenstående formular bekræfter du bestilling af skabelon til politik om arbejdstid og tidsregistrering. Prisen er kr. 1.800,00 ekskl. moms.