Mand på barsel

Nye barselsregler for tvillingeforældre

I artiklen her kan du blive klogere på de nye regler for barselsorlov til forældre til tvillinger.

To spædbørn er ikke det samme som ét

Det kan forældrene til de omkring 1000 tvillingepar, der hvert år fødes i Danmark, nok nikke genkendende til. Alligevel har forældre til tvillinger indtil 1. maj 2024 ikke fået en eneste barselsdag mere end forældre, der “kun” fik ét barn ved fødslen. Da der i 2023 blev indført ekstra orlov til forældre til trillinger eller flere børn ved samme fødsel, var forældre til tvillinger nemlig ikke inkluderet.

Men nu er der godt nyt for kommende tvillingeforældre. Den 19. marts 2024 vedtog Folketinget nemlig, at også forældre til tvillinger skal have ret til flere uger med orlov. Derfor blev det som en del af finansloven i 2023 aftalt at indføre i alt 26 ugers ekstra orlov med barseldagpenge til tvillingeforældre.

Hvad går de nye regler ud på?

Forældre, som får to eller flere levendefødte børn ved samme fødsel, får hver ret til ekstra orlov med barselsdagpenge i 13 uger. Reglerne er altså ikke kun for tvillingeforældre, men for alle forældre, der får to eller flere levendefødte børn ved samme fødsel. Reglerne kommer derfor også til at erstatte de regler, vi fik i januar 2023 for forældre til trillinger eller flere.

 

  • De 13 ugers ekstra orlov tildeles den enkelte retlige forælder, som altså ikke kan overdrage de ekstra uger til en anden retlig forælder. De 13 ugers ekstra orlov kan dog overdrages til en eller flere sociale forældre, efter børnene er født.
  • Hensigten med den ekstra orlov er at give forældrene mulighed for at holde en større del af orloven sammen, mens børnene er helt små, hvor omsorgen er særligt krævende. Det er derfor en betingelse, at de tilsammen 26 ugers ekstra orlov afholdes inden for 1 år efter fødslen.  
  • For at få ret til barselsdagpenge under de 13 ugers ekstra orlov er det en betingelse, at barselslovens beskæftigelseskrav er opfyldt, og at orloven bruges sammen med børnene. Forældrene skal desuden være socialt sikrede i Danmark.
  • Afholdelsen af de 13 uger skal generelt varsles i forhold til en eventuelt arbejdsgiver med samme frister, der i øvrigt gælder for anden orlov efter barselsloven. 

Hvad hvis tvillingerne blev født før 1. maj 2024?

De nye regler trådte i kraft den 1. maj 2024 og gælder for forældre, som får to eller flere levendefødte børn ved samme fødsel, hvor mindst et af børnene er født den 1. maj 2024 eller senere.

Er begge eller alle børn født tidligere eller modtaget før den 1. maj 2024, er det altså de tidligere regler, der gælder, og det vil altså kun være forældre til trillinger eller flere, der får ekstra orlov.

Beskæftigelseskravet siger, at medarbejderen: 

  • Skal være ansat hos en arbejdsgiver på den første dag af sin orlov eller dagen før.
  • Skal have arbejdet mindst 160 timer inden for de seneste fire fulde måneder, før orloven starter. Det behøver ikke være hos samme arbejdsgiver.
  • Skal have arbejdet mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder. Igen er det ikke afgørende hos hvilken arbejdsgiver, arbejdet har været. 

Hvis din medarbejder opfylder alle disse betingelser, har han eller hun ret til barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. 

Hvis et af børnene går bort

Efter reglerne om sorgorlov, der blev indført den 1. januar 2021, har begge forældre ret til fravær i 26 uger, hvis et barn er dødfødt eller afgår ved døden, inden det fyldte 18 år. 

Hvis et af børnene er dødfødt ved en tvillingefødsel, vil begge forældre altså have ret til 26 ugers sorgorlov – men de vil ikke få de 13 ugers ekstra orlov, som den nye lovændring medfører. Dette skyldes, at denne ekstra orlov først udløses ved mindst to levendefødte børn ved samme fødsel.

Går et af børnene i stedet bort efter fødslen, vil forældrene beholde de ekstra 13 ugers orlov, uanset at forældrene også har ret til 26 ugers sorgorlov i forbindelse med det ene barns død.