Barsel, løn og refusion

Får dine medarbejdere hel eller delvis løn under deres orlov i forbindelse med barsel, har du som arbejdsgiver mulighed for i en vis udstrækning at få refusion, blandt andet fra Udbetaling Danmark, men muligvis også fra barselsfonde som Barsel.dk

Hvor meget refusion?

Det svinger meget fra virksomhed til virksomhed, hvor mange ugers orlov medarbejderen eventuelt får løn under. Men ligegyldigt hvad kan virksomheden maksimalt få refusion fra Udbetaling Danmark svarende til de uger, hvor medarbejderen har ret til barselsdagpenge.

I de uger, hvor du giver løn, bliver barselsdagpengene så at sige kanaliseret din vej, så du de facto kun betaler differencen i løn.

Det er også meget forskelligt, hvor stor en del af sin løn medarbejderen får udbetalt i de givne uger. Det afhænger helt af for eksempel overenskomst eller individuel kontrakt.

Den del af lønnen, i kroner og øre, som du har mulighed for at få refusion for, svarer til den gældende sats for barselsdagpengene. Hvis satsen er 100 kr. i timen, og du giver 200 kr. i timen - ja, så får du altså halvdelen retur i refusion. Dette er selvfølgelig bare et eksempel til illustration af princippet.

Sådan får du refusion

Skal du som arbejdsgiver søge om refusion, foregår det via NemRefusion. Det er også her du under alle omstændigheder skal give besked om, at en medarbejder går på orlov. Det gælder alle typer af orlov i forbindelse med barsel.

Når du har søgt om refusion, får du automatisk udbetalt refusionen på virksomhedens NemKonto – én gang i kvartalet.

Refusion fra barselsfonde

Der findes en række barselsfonde, der i visse sammenhænge kan udbetale refusion oven i den mulige refusion fra Udbetaling Danmark, for eksempel Barsel.dk. Refusion fra Barsel.dk er dog kun mulig, når medarbejderens timeløn er højere end dagpengesatsen. 

Barsel.dk er offentligt administreret, mens der findes andre fonde, der er knyttet til erhversorganisationerne - for eksempel Industriens Barselsfond eller DA-barsel.

Fælles for disse fonde er, at de udbetaler refusion efter egne principper, og vi anbefaler dig at søge viden hos dén fond, der eventuelt er relevant for dig. 

Barsel-Leo_400x300.jpg

 

Hvornår skal du give løn under barsel?

Der er ikke noget ligetil, generelt  svar. Hvis der er indgået en overenskomst, som arbejdspladsen følger - eller det fremgår af en individuel kontrakt (eller af en personalehåndbog) - kan du finde svar i dén om, hvorvidt der betales løn under barsel. Det vil også fremgå, hvor meget og hvor længe, der betales løn.

Er der ingen aftaler om løn under barsel, har arbejdsgiver ikke pligt til at give løn under orloven - med mindre der er tale om en kvindelig medarbejder, der er ansat som funktionær. Når hun går på orlov i forbindelse med barsel, har hun ifølge funktionærloven krav på at få minimum halv løn i 4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødsel.

Sådan er det altså beskrevet i funktionærloven. Men med reglerne om øremærkning, er det ikke afgjort, hvordan barselsloven og funktionærloven forholder sig til hinanden. For de to regelsæt er ikke i overensstemmelse.