Barsel - øremærkning og deling

For danske lønmodtagere gælder der fra 2. august 2022 regler for, hvor meget orlov i forbindelse med barsel der er øremærket til de enkelte parter. Og der gælder regler for, hvor mange ugers orlov hver part i øvrigt har, men som frit kan overdrages til den anden.

Udgangspunktet er her, at alle par der får et barn (og er lønmodtagere) samlet har ret til 48 ugers betalt orlov, efter baby er kommet til verden.

Ser man på henholdsvis mor og far (eller medmor), kan man kalde princippet for 2-9-13.

Princippet for øremærket barsel

Hvorfor 2-9-13?

At hver part har 13 uger der frit kan overdrages til den anden, er ligetil at forstå. Men hvorfor er de resterende 11 uger opdelt i 2 uger og 9 uger? Det er fordi, de forskellige typer af orlov har en finger med i spillet.

Mors første 2 øremærkede uger er en del af hendes barselsorlov, og disse 2 uger er ikke bare en ret, de er en pligt. Fars eller medmors ditto 2 uger er til gengæld "kun" en ret. Det betyder, at de bortfalder, hvis de ikke bliver afholdt. Hvilket i øvrigt også gælder for de 9 ugers øremærkede orlov begger parter har. Disse 2 x 9 uger er teknisk set forældreorlov.

Ret til betalt orlov

Retten til i alt 48 ugers betalt orlov for par, der bliver forældre, følger af barselsloven. Betalingen er i den sammenhæng lig med barselsdagpenge. Der er dog et såkaldt beskæftigelseskrav knyttet til det.

Virksomheder kan stille medarbejderne bedre og for eksempel betale hel eller delvis løn under orloven, men det vil så skulle fremgå af overenskomst, virksomhedpolitik eller individuelle aftaler.

Du skal også være opmærksom på funktionærloven, hvor det endnu er uafklaret, hvordan den nye barselslovgivning eventuelt kommer til at få indflydelse på denne.