Barsel og barselsdagpenge

Når en af dine medarbejdere har småfolk på vej, melder spørgsmålet om betaling under orlov sig helt sikkert. Hvad enten det drejer sig om graviditets-, barsels-, fædre-/medmor- eller forældreorlov.

Hvis I hos jer giver medarbejderne hel eller delvis løn under (noget af) deres orlov, kan I få refusion for et beløb, der svarer til den aktuelle sats for barselsdagpenge. Hvis medarbejderen vel at mærke har ret til barselsdagpenge. I betaler altså ikke hele gildet selv.

Når I ikke udbetaler løn, har medarbejderen - med udgangspunkt i at medarbejderen ikke overdrager noget af sin orlov - ret til på egen hånd at få barselsdagpenge udbetalt fra sin kommune i op til 24 uger af sit fravær i forbindelse med barsel. Så længe medarbejderen er lønmodtager og opfylder beskæftigelseskravet (se nederst), eksisterer retten.

Sådan hjælper du din medarbejder med barselsdagpengene

Er der uger, hvor medarbejderen har ret til betalt orlov, men ikke får hverken hel eller delvis løn fra dig som arbejdsgiver, skal vedkommende selv søge om barselsdagpengene. Det kan ske fra den første dag, vedkommende er på orlov.

Men du har en meget vigtig rolle: medarbejderen får nemlig først held med sin ansøgning om barselsdagpenge, når du som arbejdsgiver har givet Udbetaling Danmark besked om, at lønmodtageren er på orlov i forbindelse med barsel (kaldet fravær uden løn).

Først da får din medarbejder besked om og adgang til at søge sine barselsdagpenge.

Barselsdagpenge og beskæftigelseskrav

For at medarbejderen er kvalificeret til at få udbetalt barselsdagpenge, skal det såkaldte beskæftigelseskrav være opfyldt. Det kræver, at medarbejderen: 

  • har været på arbejdsmarkedet senest dagen før orlovens start
  • inden for de seneste 4 hele måneder før orlovens start har haft 160 timers arbejde
  • har haft mindst 40 timers arbejde om måneden i mindst 3 af de 4 måneder

For nyuddannede, lønnede praktikanter og medarbejdere i fleksjobs er der under visse betingelser undtagelser fra beskæftigelseskravet.