Ekstra orlov til forældre til trillinger (eller flere)

I kølvandet på den nye barselsorlov kommer der ret til ekstra orlov til forældre, der får trillinger (eller flere). Det er klart, at en familie der pludselig bliver beriget med tre små ekstra mennesker (eller flere), har favnen rigelig fuld.

Forældre til trillinger m.fl. der bliver født den 1. januar 2023 eller senere, får derfor samlet ret til 26 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge. Forældrene kan selv aftale fordelingen af de 26 ugers fravær, så de kan tilrettelægges på den måde, der passer familien bedst. 

Hensigten med den ekstra orlov er at give forældrene mulighed for at holde en større del af orloven sammen, mens børnene er små, og hvor omsorgen for børnene er særlig krævende.

Det er et krav, at de ekstra uger skal holdes inden 18 måneder efter fødslen.

 

Hvad med tvillingeforældre?

Det er også sin sag at få tvillinger ... Men her er der ingen kære mor - ud over naturligvis den nye barselslov. Den ekstra orlov på 26 uger gælder udelukkende for forældre, der får trillinger m.fl. den 1. januar 2023 eller senere. 

 

Barnevogn_baby_bamse.png