Overholder I arbejdstidsreglerne?

Som arbejdsgiver skal du holde styr på, hvor meget dine medarbejdere arbejder. Du skal nemlig sikre, at din virksomhed overholder reglerne om arbejdstid.


De danske regler om arbejdstid udspringer af EU’s arbejdstidsdirektiv, der fastsætter rammerne for, hvor meget dine medarbejdere må arbejde. Det er dit ansvar som arbejdsgiver at sikre, at dine medarbejdere ikke arbejder mere end det, som reglerne tillader.

Herunder kan du læse mere om, hvilke arbejdstidsregler der gælder på det danske arbejdsmarked.

48-timers reglen

Dine medarbejdere må ikke have en gennemsnitlig arbejdstid på mere end 48 timer om ugen inden for en periode på 4 måneder. Hvis dette overskrides, kan du blive pålagt at skulle betale en godtgørelse på op til 50.000 kr. til medarbejderen - også selvom I har aftalt overarbejde, eller medarbejderen selv ønsker at arbejde meget.

Fridøgn

Ud over 48-timersreglen fastsætter reglerne om arbejdstid grænser for, hvor mange dage en medarbejder må arbejde i træk. Dine medarbejdere skal have minimum ét fridøgn inden for hver periode på 7 dage.

Dette fridøgn skal så vidt muligt placeres om søndagen og helst samme dag for alle medarbejderne. Det gælder dog ikke inden for landbruget, hvor fridøgnet kan placeres på alle ugens dage.
I særlige tilfælde - ved pasning af mennesker, dyr eller planter - er det muligt at udskyde fridøgnet, men der må aldrig gå mere end 12 døgn mellem 2 fridøgn.

Hviletid (11-timers reglen)

Dine medarbejdere skal derudover have en hvileperiode på minimum 11 timer inden for hver 24 timer. Hviletiden kan dog sættes ned til 8 timer, hvis det er nødvendigt i forbindelse med:

  • holdskifte
  • landbrugsarbejde i op til 30 dage om året
  • kulturelle arrangementer i aftentimerne
  • lager- og butiksarbejde op til 14 dage før jul
  • regnskabsopgørelse eller udsalg

Undtagelser

Reglerne om hviletid og fridøgn kan fraviges i særlige situationer, hvis der sker noget uforudset. Uanset grunden til fravigelserne skal de noteres i en tilsynsbog eller dokumenteres på en anden måde.

I flere tilfælde må hviletiden maksimalt nedsættes 20 gange på et år. I forbindelse med regnskabsopgørelser og udsalg kan hviletiden dog kun nedsættes 14 gange pr. år.

Du skal altid drøfte påtænkte fravigelser med medarbejderne eller deres tillidsrepræsentant. Derudover skal medarbejderne hurtigst muligt kompenseres med tilsvarende hvileperiode eller fridøgn på et andet tidspunkt.

Ledere

Ledere, der udfører arbejde, som ikke behøver at følge de andre medarbejders arbejdstid eller have faste arbejdstider, er ikke omfattet af reglerne om hviletid og fridøgn.

Andre særregler

Nogle medarbejdergrupper har særlige regler om hviletid. Det gælder bl.a. for særlige stillinger på hospitaler, i postvæsnet og i pressen.

Derudover er der særlige undtagelser, hvis medarbejderen arbejder i eget hjem og selv tilrettelægger arbejdstiden.
Hvis ansættelsen er omfattet af en overenskomst, kan der fremgå særregler om hvileperioder heri.

Undgå at betale godtgørelser til medarbejderne

Det er arbejdsgivers ansvar at overholde reglerne om arbejdstid, og du kan blive pålagt at skulle betale godtgørelser til dine medarbejdere, hvis de arbejder for meget - også selvom de er indforstået med det.

Vi anbefaler derfor, at du sørger for, at dine medarbejderes arbejdstid bliver registreret. På den måde kan du altid bevise, at reglerne bliver overholdt i din virksomhed. Og når du bruger DataLøn, kan du endda få alle medarbejdernes tidsregistreringer importeret direkte ind i DataLøn. Du skal blot vælge et af de mange tidsregistreringssystemer, som vi har en integration til.

Der er for nyligt blevet afsagt en dom ved EU-domstolen, der understreger vigtigheden af, at arbejdsgiver kan dokumentere medarbejderens arbejdstid. Her var det ikke tilstrækkeligt, at arbejdsgiveren havde et system, der kunne registrere fravær i hele dage. EU-domstolen kom frem til, at medarbejderens faktiske arbejdstid skulle kunne dokumenteres. Derudover fastslog domstolen, at medlemsstaterne skal stille krav om, at arbejdsgiverne gør det muligt at måle den enkelte medarbejders arbejdstid pr. dag.

I Danmark er der endnu ikke blevet lavet regler om registrering af arbejdstid, og vi afventer derfor, hvilke konsekvenser EU-dommen vil få. Vi følger udviklingen og orienterer jer, så snart vi ved mere.

Find kursus eller webinar

Kursus-vaelger-300x210.jpg

Brug kursusvælgeren

 

Hvad koster en medarbejder

Beregn-en-medarbejder.jpg

Beregn omkostning

Amalie Stæhr Jensen
Legal Manager

Har du spørgsmål til arbejdstidsreglerne?

Vidste du, at du med et Ekspert-abonnement kan ringe løs til vores jurister og få svar på alle dine spørgsmål om personalejura?

Udfyld felterne og hør mere - det er helt uforpligtende.