Tjekliste til beregning af feriepenge

Start med den ferieberettigede løn

Det er umuligt at lave en endegyldig liste over, hvilke løndele der indgår i den ferieberettigede løn. For selvom visse løndele skal med, vil en overenskomst ofte spille ind.

Men ud over selve lønnen gælder det generelt, at personalegoder som for eksempel fri telefon, firmabil og værdien af sundhedsforsikring er en del af den ferieberettigede løn.

Når du har lagt alle de rigtige beløb sammen, har du dit udgangspunkt for at beregne den løbende feriegodtgørelse, som medarbejderen optjener (typisk) som timelønnet.

Lige sådan er det dette beløb, du skal have fat i, når en medarbejder med ferie med løn fratræder og skal have slutopgjort og afregnet feriepenge.

Den ferieberettigede løn består eksempelvis af:

  • bruttoløn (medarbejderens grundløn før pension)
  • lønmodtagerens bidrag til pensionsordninger og arbejdsmarkedsbidrag
  • visse former for bonus, provision, diverse tillæg, overarbejdsbetaling
  • værdi af fri bil, telefon og sundhedsforsikring
  • værdi af andre personalegoder, for eksempel avis på arbejdet

Husk, at udgifter til for eksempel kost og logi ikke er med i den ferieberettigede løn.

OBS! Når du slutberegner feriepenge til en medarbejder, der fratræder fra en stilling med ferie med løn, skal du huske at trække løn udbetalt under allerede afholdt ferie fra beregningsgrundlaget. For man optjener ikke ferie, mens man holder ferie.

Sådan beregner du, når en medarbejder fratræder

Når du slutopgør feriepenge til en medarbejder, der fratræder (ansat med ferie med løn), skal du tage udgangspunkt i den ferieberettigede løn.

Du trækker herefter den løn fra, som medarbejderen har fået under ferie, der allerede er holdt. Så har du det beløb, medarbejderen skal have 12,5 procent i feriepenge af.

Feriepengene skal du indberette til eIndkomst og indbetale til Feriekonto eller anden feriekasse. Hvis en overenskomst giver mulighed for det, kan du også beholde pengene på egen konto.

Prøv selv at lave en prøveberegning.

 

Vejledning:

1) Bruttolønnen er lønnen før skat og før træk af pension. Beløbet skal ikke indeholde ferietillægget.

2) Antal måneders ansættelse i optjeningsåret.

3) Hvis der er afholdt ferie i perioden, skal antallet af afholdte feriedage tastes her.

4) Lønmodtagerens normale månedsløn.

5) Lønmodtagerens trækprocent som fremgår af skattekortet.

Beregn feriepenge for en timelønnet

Medarbejdere, der er ansat med feriegodtgørelse, skal du løbende afregne feriepenge for. Satsen er 12,5 procent af den ferieberettigede løn.

Prøv selv at lave en prøveberegning af feriegodtgørelse i vores beregner.

 

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?