Husk alle løndele

Den værdi, som et personalegode repræsenterer for medarbejderen, og som arbejdsgiver beskatter, skal muligvis også tages med i andre dele af lønberegningen.

Arbejdsgiver og medarbejder kan for eksempel have aftalt (i ansættelseskontrakten), at den skattemæssige værdi af eksempelvis en fri bil skal være pensionsgivende. Det kan også fremgå af en eventuel overenskomst, at et gode er pensionsgivende. Det skal du i givet fald huske, når du beregner den enkeltes løn og færdiggør lønsedlen.

Hvad med feriepenge af godets værdi?

Hvis en medarbejder råder over et personalegode, når vedkommende holder ferie, skal du huske, at den skattepligtige værdi af personalegodet ikke skal indgå i det såkaldte feriepengegrundlag (det grundlag som ferietillægget og feriegodtgørelse beregnes af).

Hvor det tidligere var den altovervejende regel, at værdien indgik, er der i og for sig frit valg nu. Værdien godt indgå i feriepengegrundlaget - hvilket er en økonomisk fordel for medarbejderen.

Men I skal være opmærksomme på, at hvis I tidligere har ladet værdien indgå i feriepengegrundlaget, så er det en god idé at fare med lempe, hvis I pludselig ønsker at ændre praksis. Der er ingen præcedens, men en jurist vil udmærket kunne argumentere for, at der vil være tale om en lønnedgang og derfor potentielt om en væsentlig ændring i ansættelsesforholdet. Og sådan noget kræver en varsling. Så hvis I ændrer praksis, vil livrem-og-seler-modellen altså være at varsle det over for de medarbejdere, det angår.

 

Find ud af mere om skat på goder

FL_kursus_082_Visma_DataLoen_850x500 copy.jpg

 

Loen_Lone_2_1351_Visma_DataLoen_850x500 copy.jpg