Beskatning af sundhedsydelser

Sundhedsydelser som et personalegode dækker over flere situationer. Der kan være tale om en forsikringsordning, eller der kan være tale om enkelte sundhedsbehandlinger.

Har I som virksomhed tegnet en syge- og ulykkesforsikring for medarbejderne, som kun dækker noget arbejdsrelateret, er dette gode skattefrit for medarbejderen. Men dækker forsikringen også skader opstået i medarbejderens fritid, skal I beskatte medarbejderen af forsikringspræmien. 

Beskatningspligten gælder også I situationer, hvor I ikke har tegnet en forsikring, men blot betaler for enkelte sundhedsbehandlinger. 

Skattefrihed i visse tilfælde

Som hovedregel er sundhedsordninger ikke omfattet af bagatelgrænserne for private goder. I visse tilfælde kan de dog alligevel være omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder. En vaccination i forbindelse med en forretningsrejse vil for eksempel betegnes som et arbejdsrelateret personalegode. 

Sundhedsforsikringer (eller den del af en sundhedsforsikring), der dækker situationer med behandling af misbrug af alkohol, medicin eller rygeafvænning, er dog altid skattefrie for medarbejderen.

Der er også skattefrihed for medarbejderen, hvis forsikringen udelukkende dækker behandling eller forebyggelse af arbejdsrelaterede skader og sygdomme. Der er dog en vigtig betingelse knyttet til dette: forsikringen skal som tilbydes alle medarbejdere. Med den krølle på halen at tilbuddet kan begrænses efter to generelle kriterier, nemlig anciennitet og hvor mange timer medarbejderen arbejder.

Brug for en konkret vurdering?

Der er en del betingelser, undtagelser og afhængigheder i spil. Har du således brug for en konkret vurdering i forbindelse med sundhedsydelser til dine medarbejdere og den mulige skatteforpligtelse, kan vores jurister hjælpe dig og give et tilbud. Du træffer vores eksperter i Juridisk Rådgivning alle hverdage mellem kl. 9 og 15 på 72 27 90 16.

 

Find ud af mere om skat på goder