Den nye ferielov - forstå den på 10 minutter

En ny ferielov er på vej. Det betyder en ændring af måden vi optjener og afholder ferie.
Vi har skabt et overblik over de vigtigste ting, som du skal være opmærksom på ved ferieloven.

Få styr på samtidighedsferie, overgangsordning og indefrysning af feriemidler. Du får både en guide til dig selv og en, du kan give til medarbejderne.

Hent de 2 guides her

Få svar på alle spørgsmål om den nye ferielov

Regn på ferieloven
Hvordan får din medarbejder udbetalt sine feriepenge? 

FERIE MED LØN

FERIEPENGE TIL ARBEJDSGIVERS KONTO

FERIEPENGE TIL FERIEKONTO ELLER ANDEN FERIEPENGEMODTAGER

Hvad med ferien i år?

Den nye ferielov i Danmark betyder, at vi den 1. september 2020 går over til samtidighedsferie - altså at vi kan holde ferie i takt med, at vi optjener den. Det betyder samtidig, at vi i år har en slags mini-ferieår fra maj til september, hvor vi stadig holder ferie “på den gamle måde”.

Hent guiden om mini-ferieåret

Forberedelse til den nye ferielov

Vil du skyde genvej til den nye ferielov?

DataLøn kan hjælpe dig med at blive klar til den nye ferielov.
Ved at bruge funktionen ‘Ferieregnskab’ kan du nemlig skyde genvej og automatisk få overført medarbejdernes restferie til den nye ferieordning.

Du kan også få din egen livline til viden om ferieloven. Hvis du vælger et DataLøn Ekspert-abonnement kan du nemlig frit ringe til vores jurister og få hurtigt svar på dine spørgsmål.

 

Skyd genvej her

Ny ferielov i 2020

Den 1. september 2020 får vi en nye ferielov i Danmark, som betyder, at vi optjener og afholder vores ferie på en anden måde end i dag.

I dag har vi det, der kaldes “forskudt ferie”: Vi sparer ferie sammen gennem et helt kalenderår, og så kan vi holde den opsparede ferie fra den 1. maj året efter.

Den nye ferielov ændrer dette, så vi i stedet kan holde vores ferie i takt med, at vi sparer den op. Det er især en fordel for dem, der er nye på arbejdsmarkedet, fordi de ikke længere behøver at vente i op mod 16 måneder på at kunne holde ferie med løn. Læs mere om den nye ferielov.

Læs artiklen her

Samtidighedsferie i den nye ferielov

Hvad betyder den nye ferielov 2020 for dig?

Den nye ferielov ændrer ikke på, hvor meget ferie den enkelte medarbejder har ret til. Men hvis du står for lønnen i virksomheden, skal du være opmærksom på den overgangsperiode, som starter den 1. september i år.

I denne periode vil der blandt andet ske en indefrysning af 25 feriedage. Det er for at undgå, at hver enkelt medarbejder kan holde 2 x 25 feriedage inden for samme år, når vi går over til samtidighedsferie i 2020.

De indefrosne feriepenge bliver en form for ny pension for medarbejderne. De bliver indbetalt til fonden Lønmodtagernes Feriemidler, som udbetaler pengene til den enkelte medarbejder, når han eller hun får ret til folkepension. Læs mere om overgangsordningen, indefrysningen og efter-indefrysningsperioden af feriepenge.

Læs artiklen her

Hvordan påvirker ferieloven virksomhedens økonomi?

Den nye ferielov spiller også ind på virksomhedens likviditet og måde at håndtere medarbejdernes feriepenge. Det gælder for eksempel de feriepenge, der skal indefryses. Her kan virksomheden i nogle tilfælde vælge at beholde pengene i virksomheden i stedet for at overføre dem til fonden Lønmodtagernes Feriemidler.

Hvis I vælger at gøre dette, er der dog også andre finansielle overvejelser, I skal gøre jer. Derfor har vi bedt rådgivnings- og revisionsselskabet BDO om at svare på en række typiske spørgsmål om, hvordan virksomhedsøkonomien bliver påvirket af den nye ferielov.

Læs artiklen her

Virksomhedens økonomi i den nye ferielov

Bliv klogere på den nye ferielov med de nemme guides fra vores jurister.

Hent de 2 guides her


Tag på kursus i ny ferielov

Man kommer langt med artikler, guides og video - men intet slår et kursus med vores dygtige jurister og løneksperter.
Vi har forskellige kurser i den nye ferielov, alt efter om du har brug for en grundig gennemgang af ændringerne, vil have styr på regler og datoer i indefrysningsperioden eller vil have ro i maven på den praktiske opsætning i DataLøn.

 

Se kurserne her