To personer har en samtale ved et bord

Sådan håndterer du afskaffelsen af store bededag

Store bededag som helligdag er fortid, og som arbejdsgiver er det dit ansvar at sikre, at dine medarbejdere bliver aflønnet og kompenseret korrekt i henhold til loven samt informeret om, hvad lovgivningen betyder for netop dem. Få svar på dine spørgsmål her.

2024 har en helligdag mindre – så hvad nu?

Det er nok næppe gået din næse forbi, at Folketinget sidste år afskaffede store bededag som helligdag i Danmark. Og den 1. januar 2024 trådte loven så i kraft. Det betyder, at 4. fredag efter påske, som tidligere havde status af helligdag og søgnehelligdag, fremadrettet vil være en almindelig hverdag. 

Men hvordan håndterer du det som arbejdsgiver? Beskæftigelsesministeriet, som står bag loven, har ikke udgivet vejledninger eller andet, der forklarer eller fortolker lovteksten. Derfor får du her vores svar på nogle af de spørgsmål, du kunne ligge inde med – baseret på vores juristers tolkning af loven.

Juristernes bemærkninger til guiden

Loven, der regulerer konsekvenserne ved afskaffelse af store bededag som helligdag, er kortfattet, og når de nye regler skal omsættes til praksis, opstår en række spørgsmål, som ikke kan besvares ud fra lovens tekst og i mange tilfælde heller ikke ved at læse bemærkningerne til loven. 

Vi har i DataLøn omsat de nye regler til praksis med udgangspunkt i lovteksten og de tilhørende bemærkninger, vores vurderinger samt de fortolkningsbidrag, vi har kunnet få fra informationsmateriale fra arbejdsgiverforeninger, advokatfirmaer, og revisionsfirmaer og andre, der har bidraget til fortolkningen af reglerne.

Indholdet på denne side er således baseret på ovenstående, og det vil i sidste ende være op til domstolene, faglige voldgiftsretter mv. at vurdere, hvordan loven skal fortolkes og hvilke aftaler med afvigelser i forhold til loven, der gyldigt kan indgås. For så vidt angår medarbejdere omfattet af en overenskomst, anbefaler vi, at I kontakter jeres arbejdsgiverforening for nærmere rådgivning. Siden her vil blive opdateret, hvis vi foretager væsentlige ændringer i vores opfattelse.

Har du spørgsmål eller brug for sparring, er du altid velkommen til at kontakte vores juridiske hotline på tlf. 72 27 90 16 mandag til fredag fra kl. 9.00 til kl. 15.00. Bemærk, at vi fakturerer for den enkelte ydelse, hvis ikke du abonnerer på vores juridiske hotline.

Vis mindre

Bestil tillæg til dine medarbejderes ansættelseskontrakter

Vores jurister har udarbejdet to skabeloner, som du kan bruge som tillæg til dine medarbejderes ansættelseskontrakter. Ét til dine timelønsansatte og ét til dine fastansatte.

Tillæggene er udarbejdet for at sikre, at I får givet de nødvendige oplysninger til jeres medarbejdere, i forbindelse med at lov om konsekvenserne ved afskaffelse af store bededag trådte i kraft den 1. januar 2024.

Har du spørgsmål, kan du kontakte os på 72 27 90 16 eller [email protected].

 

Bestil skabelon

Ved at udfylde nedenstående formular bekræfter du bestilling af skabelon til tillæg til dine medarbejderes ansættelseskontrakt.

Samlet pris på kr. 899,00 ekskl. moms (begge skabeloner inkluderet).