Hvad er en fagforening?

En fagforening er en organisation, der varetager en mere eller mindre specifik gruppe lønmodtageres interesser. Er man kontoruddannet eller ansat inden for kontorområdet, kan man typisk være medlem af HK; ingeniører og it-uddannede/ansatte vil typisk se mod Ingeniørforeningen IDA; mens lønmodtagere der arbejder inden for social- og sundhedssektoren ofte vil være medlem af FOA, Dansk Sygeplejeråd - eller hvor den enkeltes uddannelse og ansættelse nu "naturligt" peger dem hen.

I Danmark har vi organisationsfrihed, og derfor må den enkelte helt selv bestemme, hvilken fagforening vedkommende ønsker at stå i - om nogen. Men den enkelte fagforening kan godt kræve, at medlemmerne for eksempel har en bestemt uddannelse for at kunne blive medlem netop hos dem. Fagforeningerne bestemmer selv, hvem de vil optage som medlemmer. En del optager alle - de kalder som regel sig selv tværfaglige. Andre kalder dem ind imellem "gule".

Der findes flere end 40 forskellige fagforeninger i Danmark. Der findes en liste over fagforeningerne i Danmark.

Hvad skal man med en fagforening?

En fagforening varetager sine medlemmers interesser, og som lønmodtager kan man bruge sin fagforening til flere ting. De fleste (sjældent de "gule") fagforeninger sidder på den ene eller anden måde med ved bordet, når der bliver forhandlet overenskomster inden for forskellige sektorer - for eksempel industrien. Her forhandler fagforeningen på sine medlemmers vegne for at aftale de bedst mulige vilkår for ansættelserne med arbejdsgiversiden.

Fagforeningerne hjælper også deres medlemmer, hvis de har problemer på deres arbejdsplads - for eksempel hvis man som lønmodtager oplever chikane, eller hvis man mener, at man er blevet uberettiget afskediget.

En fagforening kan også hjælpe den enkelte lønmodtager med andre aspekter af arbejdslivet, for eksempel ved at rådgive om jobmuligheder og efteruddannelse.

Hvilken fagforening skal man vælge?

Det står enhver frit for at vælge fagforening (fagforeninger kan dog kræve bestemte uddannelser og lignende af deres medlemmer), men det kan give god mening at vælge efter ens fag- og ansættelsesområde. For har man brug for sparring og vejledning fra sin fagforening, ligger deres ekspertise og især specialviden typisk inden for netop specifikke fagområder.

Når det gælder om at have greb om de arbejdsmarkedsregler, der gælder for alle danske lønmodtagere (for eksempel de grundlæggende regler om ferie, som man finder i Ferieloven), kan fagforeningerne i princippet alle helt det samme. Men når det gælder for eksempel udbud af kurser eller efteruddannelse, er det klart, at man vil finde mere relevans på hylderne i en fagforening, der er specialiseret på det felt og fagområde, man arbejder indenfor.

Hvad er forskellen på en fagforening og en a-kasse?

En fagforening er en interesseorganisation, mens en a-kasse er en forsikringsvirksomhed, der sikrer dig økonomisk, hvis du mister dit arbejde. Selv om begge typer virksomhed har samme målgruppe - nemlig lønmodtagere - har de to ting som udgangspunkt ikke noget med hinanden at gøre. Heller ikke selv om navnet på en given fagforening og en given a-kasse kan ligne hinanden til forveksling, og de to virksomheder måske deler matrikel med hinanden og markedsfører sig sammen.

Der er heller ikke noget krav om, at man som medlem af en bestemt fagforening skal være medlem af en bestemt a-kasse (eller omvendt). Der er fuldstændig frit valg.

En fagforening er (i hovedreglen) en politisk organisation, og den er medlemsstyret, mens a-kasserne er sat i verden for at administrere primært dagpengelovgivningen. Det "produkt" du får i en a-kasse, er grundlæggende det samme du får i alle a-kasser. Det er ikke tilfældet med fagforeninger, og derfor kan prisen for medlemsskab også svinge betydeligt, og derfor giver det god mening at se sig for, når man skal vælge fagforening. Tilbyder fagforeningen netop det, du har brug for?

En fagforening kan hjælpe sine medlemmer med juridiske spørgsmål på det arbejdsretlige område - for eksempel hvis der opstår en tvist mellem et medlem og dennes arbejdsgiver. En a-kasse beskæftiger sig derimod med udbetaling af dagpenge og lignende ydelser i overensstemmelse med den lovgivning, der udgår fra Folketinget.

Hvad betyder fagforeninger, når du arbejder med HR og personale?

Arbejder du med HR og personale på arbejdsgiversiden, kan du komme i berøring med medarbejdernes eventuelle fagforening(er) i forskellige sammenhænge. Det kan for eksempel være i forbindelse med opsigelser af medarbejdere. Det er helt normalt, at en medarbejder vil kontakte sin fagforening i sådan en situation. Og hvis fagforeningen mener, at opsigelsen for eksempel ikke er sket helt efter bogen, kan de finde på at kontakte dig som arbejdsgiver.

I den forbindelse skal du være opmærksom på, hvilke persondata du eventuelt har pligt til at dele med fagforeningen - selv om du er opmærksom på, hvor varsom man skal være i forhold til GDPR-reglerne.

 

Alt om GDPR når du har ansatte

Læs om GDPR

 

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?