Hvad er en overenskomst?

En overenskomst er en aftale om løn- og ansættelsesvilkår, som indgås mellem arbejdsgiverorganisationer og medarbejdernes faglige organisationer. En overenskomst indeholder regler om løn, pension, arbejdstimer, overtidsbetaling og andre tillæg, løn under sygdom og barsel, efteruddannelse og opsigelse.